608 436 941

Ohlédnutí za prvním poločasem – část první

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: pondělí 24. května 2021 | 25x

Přiznám se, že je pro mě přirozené dívat se pořád spíše dopředu na to, co je ještě nutné udělat, ale je potřeba se i ohlédnout a zhodnotit odvedenou práci. Jsme sice už za prvním poločasem tohoto volebního období, ale složitá covidová doba si žádala vydávat energii na jiné věci a značně komplikovala i věci běžně řešené. Je také pravdou, že letošní rok je rokem, ve kterém se nám podaří dokončit nebo začít naplňovat zásadní priority, na kterých jsme se jako koalice shodli.

Mimo jiné jsme se shodli na tom, že je potřeba navýšit výdaje na investice oproti výdajům na chod úřadu. Jsou věci, které neovlivníme, například to, že vláda navýší odměny úředníkům, aniž by tomu odpovídalo navýšení příspěvku na vedení státní správy. Také nikdo nemohl čekat, že kvůli covidu poklesnou příjmy státu a tím i příspěvek státu obcím v rámci rozpočtového určení daní. Za důležité ale považuji to, že se nám podařilo snížit počet pracovníků městského úřadu o čtyři úředníky, aniž bychom tím omezili nějakou agendu či zastupitelnost úředníků.

Pro rozvoj města je důležité to, že se nám daří získávat i dotace ze zdrojů, které jsme v minulosti nevyužívali vůbec nebo jen v omezené míře.

Za důležité považuji především to, aby se nezapomínalo na žádnou součást života ve městě, abychom kvalitu života našich občanů posouvali ve všech směrech a aby se na nikoho nezapomínalo. Proto budu toto ohlédnutí členit podle jednotlivých oblastí, které náš život ovlivňují.

Mezi na doslova na každém kroku sledované priority patří stav našich komunikací a jejich bezpečnost. Zároveň patří mezi finančně nejnáročnější, protože velmi často nejde jen o prostou úpravu povrchu komunikace, ale společně je řešena i výměna vodovodních a kanalizačních sítí pod nimi.

Mezi největší akce posledních dvou let patří rekonstrukce povrchu ulice Kostelní a části ulice Komenského, včetně vodovodní a kanalizační sítě. Na rekonstrukci jsme použili z velké části dlažební kostky, kterými byla původně dlážděna silnice v Novém městě.

Průběžně se snažíme i o menší opravy, např. oprava chodníků v ulici Školní, chodník spojující ulici Nové město a ulici Budovatelskou, oprava komunikace na Žižkově náměstí

Důležitou součástí komunikací jsou i mosty. Ty, které jsou součástí komunikací 2. třídy, jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje. Ten v minulém roce opravil jak most u polikliniky, tak most směrem na Borovany. Jsem ráda, že se rozšířily chodníky na mostě u polikliniky. Nakonec se vyřešilo i nebezpečné místo, na které jsme upozorňovali v rámci kolaudace tohoto mostu. Díky opravě mostu u polikliniky se podařilo i opravit lávku, kterou jsme museli pro špatný technický stav uzavřít. Povolení této rekonstrukce bylo v rámci jejího využití během stavby mnohem jednodušší, Jihočeský kraj se i na této rekonstrukci finančně podílel.

V minulém roce jsem již podrobně informovala o tom, jak jsme vyřešili nutnou rekonstrukci mostu v Pěčíně, který se stal kulturní památkou.

Všechny mosty ve vlastnictví města prošly kontrolami a v budoucnu bude nutné více řešit jejich stav. Opraven již byl most v Jeronýmově ulici.

I když byla v minulých letech vybudována větší místa pro parkování, je parkování stále jedna z největších bolestí nejen naší, ale i všech měst. Nově jsme vybudovali parkovací stání na sídlišti Budovatelská. Vybudování parkovacích míst u nákupního centra Terno finančně zajistilo spotřební družstvo Jednota.

Důležitá je také bezpečnost jak na komunikacích, tak na chodnících. Dodržování zákona o silniční dopravě je pochopitelně na řidičích samotných, ale snažíme se korigovat především rychlost. V Novém městě byl umístěn informační radar a nově byly u Velkého rybníka nainstalovány retardéry. Umístění informačního radaru ve frekventovaném směru na České Budějovice nám bohužel nebylo schváleno dopravní policií.

Bezpečnému pohybu na chodnících přispívá i jejich osvětlení. Průběžně jsou svítidla nahrazována moderními světly. Osadili jsme také nové sloupy veřejného osvětlení. Kompletně jsme realizovali nové veřejné osvětlení v ulici Pekárenská. V nejbližší době bychom se měli dozvědět, zda získáme dotaci na rekonstrukci této ulice.

Další naší prioritou byla úprava veřejných prostranství s cílem, aby zde lidé rádi trávili svůj volný čas. Zvlášť v této době tato místa přispěla k bezpečnému přežití izolace.

Pro pobyt lidí na veřejných prostranstvích jsou velmi důležité lavičky. Za rok 2019 a 2020 jsme jich osadili více než 40. Většinu jsme získali díky výhře v soutěži Obec přátelská rodině i Obec přátelská seniorům. Lavičky především mimo město, podél oblíbených vycházkových tras, si vyrábíme sami, popř. opravujeme ty, které byly v historickém centru města. Nezapomněli jsme ani na místní části. Tam, kde byl požadavek od osadních výborů, byly lavičky umístěny. Během letošního roku jsme osadili další lavičky (např. u cesty ke kostelu Nejsvětější Trojice, na Kozinově náměstí atd.). Celkově je již nyní více 60 nových laviček, další máme v plánu a opět doufáme, že se nám na ně podaří získat dotaci.

S lavičkami také úzce souvisí pořádek, proto posilujeme i počet odpadkových košů. Těch jsme přidali zatím 22, z toho 6 košů na psí exkrementy.

Řídíme se především vašimi návrhy, kde byste si lavičky či odpadkové koše přáli mít, a vítáme další návrhy.

Rozšířili jsme chodník pro posezení v restauračních zahrádkách v horní části náměstí.

Pobyt na veřejném prostranství zpříjemní i nové pítko na náměstí a připravované mlžítko u Rákosníčkova hřiště.

Pro rodiny s dětmi jsou důležitá dětská hřiště a herní prvky pro děti. Nové herní prvky jsme osadili u Velkého rybníka, na Sídlišti, v parku u kurtů, ale také v místních částech, např. na Rejtech a v Otěvěku.

Podařilo se nám napravit i resty z minulosti, kdy se nedařilo získat firmy pro nutné opravy v našem Domě s pečovatelskou službou. Za poslední dva roky se podařilo realizovat dlouho slibovanou opravu střechy, balkónů a fasády. Také se podařila nezbytná výměna vodovodních rozvodů a vodoměrů. Průběžně renovujeme uvolněné byty – měníme podlahy, kuchyňské linky atd. V letošním roce budou moci zdejší obyvatelé trávit čas i v nové pergole. Věřím, že posezení zde bude opravdu příjemné, zvláště až zde budou osazeny květiny.

K investicím do školství, zdravotnictví, do sportu, kultury, cestovního ruchu atd. se vrátím v dalším čísle Trhovosvinských listů.