608 436 941

Náš certifikát po roce změnil barvu

Autor: Mgr. Jiří Pavel, ředitel ZŠ T. Sviny | Zveřejněno: středa 11. března 2020 | 7x

Zhruba před rokem jsme vás v TSL 05/19 informovali o tom, že Základní škola T. Sviny získala bronzový certifikát v oblasti výuky finanční gramotnosti (dále jen FG). V článku byla popsáno, díky jakým změnám ve školním vzdělávacím plánu a dalším vzdělávacím akcím a projektům jsme tohoto ocenění dosáhli.

Pokud vás už tehdy napadlo, že lepší než bronz je stříbro a zlato, máte samozřejmě pravdu. Sotva jsme obdrželi bronzový certifikát, začali jsme pracovat na zisku stříbrného. Co všechno k tomu bylo potřeba?

Vše, co už bylo předpokladem k bronzovému ocenění a splnění těchto 3 podmínek:

  • 1) Supervize - lektor FG ze společnosti yourchance o.p.s., se přijde podívat do několika hodin výuky a potvrdí, že i v praxi škola postupuje podle metodiky, kterou vytvořila. Tuto podmínku jsme splnili v lednu 2020.
  • 2) vyslání min. 1 učitele na akreditovaný kurz v rámci DVPP v rozsahu min. 8 hodin. Absolvování kurzu se prokazuje zasláním osvědčení. Dvě učitelky (jedna vyučující na 1. stupni a druhá ze 2. stupně ZŠ) se zúčastnily dvoudenního školení v Praze v celkovém rozsahu 16 hodin ve dnech 29. – 30. 1. 2020.
  • 3) Aktivita se zapojením odborníků z praxe – žáci by měli mít možnost potkat se s odborníky z praxe, a to buď ve škole (přednáška / workshop / beseda …), nebo u zaměstnavatelů (exkurze …). Na 2. stupni byla tato podmínka splněna tím, že obě 9. třídy navštívily v pátek 17. ledna 2020 Městský úřad T. Sviny, kde se při besedě s paní starostkou dozvěděly podrobnosti o sestavování městského rozpočtu. Ti nejmenší, konkrétně žáci 2. A, B ,C, D, na konci března měli absolvovat Abecedu peněz, kterou v rámci FG pro školy připravuje Česká spořitelna. Koronavirus tuto akci ale odsunul na neurčito.
  • NEBO
  • 3) Projektový den na téma FG pro žáky – díky této aktivitě se téma dostane od učitelů i k žákům a jejich rodičům. Škola ho může zrealizovat sama nebo si najmout externího partnera z praxe. Pro získání další úrovně certifikátu pak předá pouze výstupy (ideálně audio-vizuální). Stejně jako v minulém školním roce, i v tom letošním je projektový den ve formě celodenní akce plánován na konec školního roku pro 9. ročník.

Pokud máte na naší škole své děti, zkuste si s nimi na téma FG popovídat i Vy. Možná Vás překvapí, že rozlišují hrubý a čistý příjem nebo rozdíl mezi platem a mzdou, mají pojem o různých druzích investic, odlišují nezbytné a zbytné výdaje… zkrátka učí se přemýšlet o penězích. Aby ale byly znalosti získané ve škole dětem užitečné v praxi, k tomu potřebují zejména podporu a dobrý příklad uvnitř svých rodin.