608 436 941

Zahrada MŠ Čtyřlístek

Autor: Kolektiv MŠ Čtyřlístek | Zveřejněno: 25. ledna 2020 | 115x

Nová studie zahrady MŠ Čtyřlístek

Mateřská škola Čtyřlístek se pyšní rozlehlou zahradou se stinnými zákoutími, vzrostlými stromy a různorodým terénem. I přes to neodpovídá požadavkům na prostor, který by měl podněcovat dětskou tvořivost, fantazii a poskytnout dostatek možností pro bezpečný pohybový rozvoj dětí a jejich seznamování se s přírodou za každého počasí ve všech ročních obdobích.

Z iniciativy zřizovatele, zaměstnankyň mateřské školy a rodičů dětí vzešel nápad připravit studii zahrady mateřské školy. Zahrada by měla umožnit přesunout převážnou část vzdělávání ven na čerstvý vzduch a zajistit všestranný rozvoj dětí.

Na základě několika setkání všech zúčastněných stran - zřizovatele, zaměstnankyň školy a rodičů - vznikl obrázek ideální zahrady mateřské školy.

Prvním krokem k vytyčenému cíli je vybudování nového oplocení do Školní ulice v letošním roce, a to z rozpočtu zřizovatele.

Dále plánujeme rozšířit v současné době více využívaný vstup do zahrady od parkoviště u „Čáhoviny“, pro pohodlnější přístup všem příchozím. Celý vstup získá jednotný vzhled.

Rozšíříme plochu pro jízdu na dětských dopravních prostředcích.

V zahradě vybudujeme chodníčky z lámaného kamene spojující budovy se zahradou a keramickou dílnou.

Vznikne venkovní prostor pro kutění chlapců - „kutírna“, prostor pro společné aktivity rodičů s dětmi u ohniště se sezením pro všechny děti. Založíme vyvýšené záhony.

Pod jeden ze stromů umístíme proutěný úkryt s několika dalšími menšími proutěnými hnízdečky pro hru dětí.

Dřevěná „motýlí lávka“ spojí centrální část zahrady s lesíkem, kde bude „archeologické“ pískoviště - s překvapením pro děti. V lesíku přibydou překážky ze dřeva a kamenů pro trénink zdolávání přírodních překážek.

Aby si i příští generace dětí mohly užívat hry v příjemném stínu, zahradu osázíme novou generací listnatých stromů.

Jeden ze stromů bude součástí dřevěné plochy - „ptačí krmírny“ s ptačími budkami a krmítky. Zde budou moci děti pozorovat ptáky pomocí dalekohledu, do jedné z budek umístíme kameru.

Děti jistě zaujme „broukoviště“, dřevěný xylofon, zvukovod, napouštění dešťové vody korýtkem do kropáčků, stavění z volných materiálů (dřevěných hranolů, kuláčů, písku apod.), hra v lesíku s dřevěnými prasátky „svinátky“, prolézání tunely v terénu.

Záměrně nevolíme hotové herní sestavy. Ze zkušeností totiž víme, že děti nejvíc baví hra s přírodninami, stavění, kutání, „vaření“ v pařezu apod. Chceme jim tedy poskytnout dostatek možností k jejich volné tvořivé hře.

Realizaci rozložíme do několika následujících let.

Obrovským pozitivem je aktivní zapojení zřizovatele do plánování a finanční podpora mateřské školy.

Velice si vážíme vstřícnosti rodičů dětí, kteří se zapojili jak do plánování, tak přislíbili pomoc při realizaci úprav a zajištění některého materiálu a techniky. Již teď víme, že s jejich pomocí dokážeme některé části zahrady vylepšit bez vynaložení velkých finančních prostředků.

Jsme přesvědčeni, že pokud všechny zúčastněné strany spojí své síly, výsledek bude stát za to a děti ho jistě ocení.

Protože náklady na úpravy zahrady nebudou malé, rozhodl se zřizovatel mateřské školy město Trhové Sviny pokusit získat část finančních prostředků z Národního programu Životní prostředí-výzva č.7/2019: Přírodní zahrady.

Cílem výzvy je, mimo jiné, rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských škol.

Předmětem podpory, v našem případě, je vybudování a úprava dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč. Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Žádost o podporu podá zřizovatel v měsíci únoru.