608 436 941

Po Mikuláši nadělovali myslivci

Autor: Jan Špilauer, MS Trhové Sviny | Zveřejněno: neděle 15. prosince 2019 | 55x

Soutěž ve sběru žaludů a kaštanů

6. 12. 2019, den po mikulášské nadílce, nadělovali již sedmým rokem trhovosvinenští myslivci v místní základní škole. Nadílka se týkala šesti žáků, kteří se nejaktivněji účastnili sběru lesních plodů pro přikrmování lesní zvěře. Myslivci za posledních sedm roků pořádají pravidelně v podzimních měsících soutěž ve sběru žaludů a kaštanů, které se s plným nasazením ujal dlouholetý člen mysliveckého spolku Stanislav Němeček. Děti už ho dobře znají a pravidelně ho navštěvují na smluveném místě před školou, kam donášejí mnohdy nemalé množství převážně kaštanů. Pro ty největší sebrané zásoby si zajistíme odvoz a vše je přesouváno rovnou do honitby do vytipovaných lokalit ke krmným zařízením.

Na sběru se nemalým procentem podílí i mateřská škola, která má na žaludy a kaštany shromaždiště, ze kterého je pověřený člen spolku taktéž odváží do honitby. Školka dostává od myslivců drobný finanční příspěvek a příležitost exkurze v daňčí obůrce, kam během své návštěvy děti přinesou další množství pochutin pro chovanou zvěř.

Děti ze základní školy donášejí větší množství, které je pečlivě evidováno, tak aby mohli být ti nejaktivnější odměněni. Letos se na sběru nejvýrazněji podílelo šest žáků z 32 zúčastněných, kteří celkem donesli 1763 kg převážně kaštanů. Tak jako i v předešlých ročnících jsme pro ty nejzáslužnější nakoupili knihy a pro samotného vítěze tablet. Chytrá elektronika je motivací, kterou nám každoročně sběrači dokazují, že se dá odevzdat několik metráků žaludů, a tak si tuto cenu po právu zaslouží. Letošní ceny čekaly na žáky jejichž jména jsou:

Fanglbauer Jan z 6. A 513 kg, Baštýř Matěj z 3. A 350 kg, Adam Marián z 3. A 160 kg, Nídr Jakub z 6. B 125 kg, Čížková Veronika z 5.C 90 kg a Kornelová Michaela ze 4.C 80 kg.

Ze zveřejněných výsledků je jasné, že tablet vyhrál Jan Fanglbauer, který již před dvěma roky na tablet dosáhl a pochlubil se, že na sběr kaštanů má své tajné místo. A tak den po mikulášské nadílce si výše uvedení odnesli ze školy z rukou myslivců další nadílku v podobě knih a tabletu. Předání cen proběhlo tradičně v ředitelně základní školy o velké přestávce za účasti pana ředitele, předsedy spolku, mysliveckého hospodáře a samozřejmě pana Stanislava Němečka, bez kterého by tato akce nikdy nevznikla. Poděkování patří všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli a přispěli tak k aktivitě týkající se zimního přikrmování a péče o zvěř. Za všechny opravdové myslivce a lesní zvěř mnohokrát díky