608 436 941

To vám zde zvěstujem, nad tím se radujem …

Autor: Mgr. H. Halešová | Zveřejněno: neděle 15. prosince 2019 | 23x

Vánoční trh ZŠ T. Sviny

Školní vánoční trh

Tak jako přestupný rok, tak i školní vánoční trh se k nám do ZŠ Trhové Sviny vrací vždy po čtyřech letech. Ve školním roce, v němž se tato velká adventní akce koná, můžete již zhruba od října ve třídách, sborovnách a kabinetech běžně narazit na „trvanlivé“ výrobky s vánoční tématikou (děti tvoří z papíru, dřeva, látek a vlny, z keramiky, včelího vosku a z moduritu, žáci stříhají, lepí, barví…) Těsně před samotným trhem se přidává pečení a zdobení cukroví a práce s živým zeleným materiálem.

…neb tam všechno poskakuje, radostí tam všechno žije,
malí, velcí tam skáčí, líbezně dudy hučí.

Výtvory všeho druhu vznikají zejména v hodinách pracovní a výtvarné výchovy a během projektového dne, tvoření ale často pokračuje i doma, většinou za více či méně vydatné podpory rodičů a prarodičů, ale i Domečku (ten pomohl zpestřit sortiment ve stánku školní družiny) – za to všem patří obrovský dík.

On rozdává štědrovníčky,
jabka, hrušky a trojníčky…

A pak je tu den konání trhu (letos tím dnem byla středa 4. prosince). Každá třída od rána shromažďuje, dokončuje, balí a oceňuje své zboží. Po obědě se třídy přemístí ke svým prodejním místům, která jsou rozmístěna v přízemí všech třech pavilonů školní budovy. Žáci vyzdobí své „stánky“, vystaví své originální i tradiční vánoční zboží, davy (pra) rodičů a dalších spoluobčanů proudí školou a vydatně nakupují. V každém ze tří pavilonů žáci 9. ročníku provozují kavárnu, kde se nákupem vysílení rodiče i přátelé školy mohou občerstvit.

Dáte-li nám grošík vezmeme, lebo košík vdolků příjmeme…

Výtěžek z kaváren a z prodeje školních výtvorů na městském trhu v neděli 8. prosince (žáci pro tuto akci předem vyčlenili své nejlepší výrobky) byl věnován na charitativní účely (viz následující článek). Výdělek získaný u svého školního stánku užije každá třída podle uvážení – nabízí se zaplacení dopravy na školní výlet nebo exkurzi, nákup absolventských triček, návštěva divadla apod.

Všem, kdo přispěli svými nápady, radou, prací, materiálem, nákupem nebo jakkoli jinak, opravdu co nejsrdečněji děkujeme a přejeme pohodové prožití nového roku 2020.