608 436 941

Zážitky a aktivity dětí ve skupince Včeličky

Autor: Bc. Kateřina Matějková | Zveřejněno: úterý 25. června 2024 | 22x

K pilným Včeličkám se brzy přidá Čmeláček

Měsíce květen a červen byly pro skupinku Včeličky bohaté na vzdělávací zážitky a rozmanité výlety. Na začátku května jsme s dětmi nejen ozdobili, ale i postavili májku. Akci jsme doplnili tematickým čarodějnickým piknikem a přípravou kouzelného lektvaru. Významnou součástí našeho programu bylo cvičení a sportovní hry pod vedením lektorky z SK Rychlé Šelmy, což bylo pro děti obohacujícím a radostným zážitkem.

Nově jsme zařadili smyslové hry vedené instruktorkou Lucií z #hrackytoc. Připravené aktivity s jarní tematikou umožnily dětem zapojit všechny smysly a naplno si užít každou chvíli. Tyto smyslové hry, stejně jako logohrátky, plánujeme dále rozvíjet, protože věříme v jejich klíčový přínos pro rozvoj hrubé motoriky a celkový kognitivní rozvoj dětí.

Oslavy svátků, narozenin a Mezinárodního dne dětí byly dalším vrcholem našich aktivit. Připravili jsme veselá občerstvení, různá hrací stanoviště, skákací hrad a drobné dárky pro děti. Skupinka Včeličky dosáhla také několika pozoruhodných úspěchů, jako například pěší výlet na Buškův hamr, kde si děti prohlédly kovárnu, pochutnaly si na svačině a krmily kozy. Součástí tohoto programu byla i keramická dílna, kde děti tvořily zvířátka, kytičky a včeličky, které si pak vlastnoručně vykrájely a vytvarovaly. Tyto výrobky pak s hrdostí věnovaly svým blízkým.

Další zajímavou aktivitou bylo setkání s místními hasiči z Trhových Svinů, kteří dětem předvedli své vybavení, ukázali aktivitu stříkání hadicí a umožnili nahlédnout do hasičského vozu. Velmi si vážíme jejich vstřícnosti a ochoty věnovat svůj čas i těm nejmenším.

Ve čtvrtek 13. června proběhlo natáčení pro JTV, při kterém jsme poprvé navštívili nově zrekonstruovaný kiosek na Velkém rybníce. Pro děti jsme připravili řízenou činnost s tématem „Ryby a vodní živočichové“, zazpívali jsme si písničky z vodního světa a hráli hry s rybářskou tematikou. Nové zázemí kiosku s občerstvením a toaletami bylo velmi příjemným překvapením a výrazným zlepšením komfortu této lokality. Děkujeme panu starostovi, Ing. Štojdlovi, za pozvání na tento jedinečný den.

Poslední celodenní výlet směřoval do Safari Resortu v Hluboké u Borovan, kde nám jako sponzorský dar poskytli vstupenky a projížďku off-road po Safari. Děti měly možnost zblízka pozorovat divoká prasata, lamy a obrovské bizony. V místní restauraci jsme si pochutnali na obědě a poté se vydali na cestu zpět. Výlet byl pro všechny zúčastněné nezapomenutelným zážitkem. Zároveň bych ráda poděkovala za tento sponzorský dar paní Ing. Lucii Řehoutové.

Některé Včeličky odlétají do mateřské školy, a takjsme závěr školního roku oslavili zábavným dopoledním programem plných her s vodními prvky, malováním a soutěžemi. Přejeme jim co nejlepší start v novém prostředí a věříme, že to jistě skvěle zvládnou.

Na závěr s potěšením oznamuji jednu novinku. S ohledem na vysoký zájem rodičů jsme se po dohodě s městem Trhové Sviny rozhodli navýšit kapacitu naší skupinky. Město nás podpořilo finančním příspěvkem, který umožnil vybudování další třídy s názvem „Čmeláček“, jež bude otevřena již v září tohoto roku. Do nové skupinky přijímáme děti již od jednoho roku až do předškolního věku. Děkujeme za finanční podporu a spolupráci, která nám umožňuje dále rozvíjet a zkvalitňovat naše služby.

V dětské skupince budeme v provozu skoro celé prázdniny, ale i tak bych všem popřála krásné léto, plné nezapomenutelných zážitků, společně stráveného času s rodinou a nejbližšími. Těšíme se na nové dětičky v dalším školním roce 2024/2025.

Přeji vám hezké prázdniny plné dobrodružství a radosti!