608 436 941

Piana do škol 2024

Autor: Luboš Procházka, ředitel ZUŠ | Zveřejněno: pátek 21. června 2024 | 5x

aneb nové pianino nejen pro ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Naše ZUŠka si profesionální pianino Petrof určitě zaslouží.

S velikým potěšením se s vámi můžeme podělit o radost, že se naší ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny dostalo pozornosti odborné komise Nadace Karel Komárek Family Foundation a naše škola byla spolu s dalšími 16 ZUŠkami z České republiky vybrána do podpory letošního kola grantové výzvy „Piana do škol 2024.“

Co to znamená a proč je to pro nás tak jedinečná a výjimečná událost? Věděli jste, že se naše ZUŠka řadí k pěti základním uměleckým školám v České republice s nejširší sítí vzdělávacích pracovišť? V září 2024 realizujeme své aktivity pro našich více jak 600 dětí již na 13 místech v okresech České Budějovice a Český Krumlov.

Věděli jste, že pro některé věkové skupiny žáků poskytujeme pravidelně a dlouhodobě studia v některých studijních zaměřeních (příkladně taneční obor) za nejnižší úplatu za vzdělávání mezi dalšími téměř čtyřmi desítkami ZUŠek v Jihočeském kraji? Těmito „prvenstvími“ neusilujeme o lesk výjimečnosti a exkluzivity mezi ostatními školami, ale jedná se nám o konkrétní kroky, kterými chceme dokázat, že usilujeme především o to, aby naše služby byly co nejdostupnější, aby bylo co nejméně dětí, které pro komplikace příkladně s dojížděním nebo finančními nároky studia si nemohou rozvoj svého tvůrčího potenciálu dovolit.

Věděli jste, že naše krásná ZUŠka, ostatně jako naprostá většina dalších veřejných škol tohoto druhu, nemá - kromě prostředků na platy zaměstnanců ze státního rozpočtu – další pravidelné příjmy z veřejných zdrojů? Na energii, provoz, údržbu a nákup vybavení můžeme použít přesně tolik prostředků, kolik jsme schopni si mezi rodiči vybrat nebo zajistit v rámci grantového financování nebo sponzorských darů.

Ceny nástrojů a jejich servisů neustále stoupají. Pořídit dětem alespoň do školy takové piano, které poskytne odezvu a náležitou podporu rozvoji prostředků jejich uměleckého vyjadřování, znamená investovat od nižších stovek tisíc korun po vyšší jednotky miliónů korun, a to zejména v případě klavírních křídel se jedná již o repasované nástroje! Špatně bychom se starali o naši společnou školu, kdybychom nevyužili každé příležitosti, jak zajistit pro své děti odpovídající podmínky a nástroje pro jejich kvalitní vzdělávání.

Takovouto příležitostí jsou právě „Piana do škol 2024“ Nadace Karel Komárek Family Foundation. Cílem této sbírky je vybrat nadací od především fyzických a právnických osob konkrétní prostředky ve prospěch jednotlivých škol. Každou vybranou korunu nadace ze svých prostředků zdvojnásobí – dárce poskytne dar 100,-- Kč, k této stokoruně přidá nadace další stokorunu. V případě naší školy usilujeme mezi veřejností sesbírat 139.500,- Kč. Tyto prostředky zajistí škole zbrusu nové profesionální pianino Petrof. Poskytnuté dary lze samozřejmě odečítat od základu daně z příjmu.

Pro dárce z řad právnických osob a firem rádi připravíme spolu s nadací formu spolupráce tak, aby mohla být smysluplná a přínosná pro všechny zúčastněné, nejen pro školu, ale i pro propagaci zboží a služeb našich dárců. Realizovat veřejnou sbírku spolu s Nadací Karel Komárek Family Foundation znamená svěřit se s důvěrou renomované organizaci, která v České republice realizovala a podpořila již mnoho užitečných konkrétních a společensky prospěšných projektů.

Jak podpořit děti konkrétně? Prosíme o navštívení webu pianadoskol.cz, zvolení naší ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny a poskytnutí konkrétního peněžního daru prostřednictvím platební karty nebo bankovního převodu. Pro platbu lze také využít QR kód z připojeného propagačního letáku. Nevyužívejte QR platby, prosíme, pokud požadujete potvrzení o daru .Budeme velmi rádi, pokud udělíte při této příležitosti i veškeré souhlasy se zpracováním osobních údajů tak, abychom jako škola mohli naše podporovatele následně také poznat a poděkovat jim příkladně i uspořádáním specifické kulturní aktivity.

Nemůžete se zapojit? Nevadí, stejně tak pak prosíme o šíření informací o sbírce, kam jen vás napadne, kde si myslíte, že by mohla být informace užitečná. Pojďme společně do toho, máme moc šikovné žáky, které hraní baví, pojďme jim společně připravit podmínky, které si zaslouží! Čím dříve vybereme, tím dříve si naše děti budou užívat nového nástroje, lepších podmínek pro svůj osobní rozvoj a radosti ze smysluplné a odpovědné kreativní činnosti…