608 436 941

Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny

Autor: | Zveřejněno: pondělí 20. května 2024 | 6x

informuje

Probíhá zápis zájemců o studium se zahájením studia od školního roku 2024/2025. Prosíme zájemce, aby vyplnili evidenční lístky zájemců o studium na webu školy – www.zustsviny.cz, případně také fyzickým formulářem v kanceláři školy v Trhových Svinech (Žižkovo náměstí 92, Trhové Sviny – 2. patro nad Českou spořitelnou) v úředních hodinách.

Studium v naší škole je určeno pro děti, které k 1. 9. 2024 dovrší alespoň 5 let. V hudebním oboru budou konány přijímací zkoušky nových uchazečů na základě postupně uvolňovaných kapacit školy v období červen až září 2024 včetně – na základě předchozí pozvánky k přijímací zkoušce, kterou obdrží ti, kteří projevili svůj zájem skrze evidenční lístky.

V nehudebních oborech máme připraveny termíny hromadných přijímacích zkoušek. V tanečním oboru proběhnou přijímací zkoušky a zápis ve čtvrtek 13. června 2024 od 16 do 17 hodin na pracovišti ZUŠ v prostorách SŠ ve Školní ulici. Tamtéž proběhnou přijímací zkoušky a zápis ve výtvarném oboru, a to v pátek 14. června 2024 od 15.30 do 16.30 hodin a v literárně -dramatickém oboru v pondělí 10. června 2024 od 16 do 17 hodin.