608 436 941

Další měsíc za námi v Dětské skupině Včelka

Autor: Bc. Kateřina Matějková | Zveřejněno: středa 24. dubna 2024 | 12x

Čas nám v Dětské skupince utíká jako voda a máme za sebou další měsíc plný aktivit. Byly to dva měsíce naplněné novými zkušenostmi, úžasnými zážitky a radostmi, ale i drobnými starostmi, které s sebou přináší péče o děti. Naše malé Včeličky ušly kus cesty, a je radostí podotknout, že úsměv a radost převažují nad pláčem a smutkem. Děti se skvěle adaptovaly na nové prostředí, navázaly nová přátelství.

Začátek dubna byl poznamenán Velikonocemi a příchodem jara. Společně jsme sázeli velikonoční osení, malovali kuřátka, zdobili perníčky, vyráběli kytičky ze sádry a jako odměnu si každý za svou píli odnesl balíček dobrot. Krásné dubnové počasí nám přálo a umožnilo nám strávit více času venku s dětmi, pozorovat probouzející se přírodu. Velkým úspěchem byla i velikonoční stezka připravená MŠ Beruška, kterou naše děti s nadšením absolvovaly.

Přestože přesun s dětmi na lokalitu u Velkého rybníka není úplně jednoduchý, je pro nás tato lokalita i tak důležitá k přípravě denních aktivit, jako je zkoumání rostlin a druhů hmyzu. Nedávno jsme měli tu vzácnou příležitost pozorovat čápy na komíně u firmy Medisize CZ. Tuto jedinečnou příležitost jsme využili k výchovně cennému zážitku s dětmi, kdy jsme společně vyrobili dalekohledy a pozorovali ptáky. Abychom podpořili vztah dětí k přírodě, zapojili jsme se do celorepublikové akce "Ukliďme Česko", která proběhla 5. dubna. S rukavicemi a pytlíky na odpad jsme prošli okolí Budovatelské ulice, kam pravidelně chodíme na procházky. Nadšení dětí bylo nad naše očekávání a odměna ve formě diplomů a samolepek ještě více podnítila jejich zájem o tuto aktivitu.

Dne 11. dubna nás navštívila lektorka SK Rychlé Šelmy, která pro děti připravila program plný nových her a cvičení formou zábavy. Dětská spontánnost byla zábavou nejen pro děti, ale i pro náhodné kolemjdoucí. Právě připravujeme další pokračování této úspěšné spolupráce a koncipujeme další aktivity, jako je stavění májky, venkovní čarodějnický piknik, celodopolední výpravy, venkovní divadélko a logohrátky s Aničkou.

Potvrzuje se, že pro děti je velmi důležité rozvíjet kreativitu a smyslové vnímání. Zaměřujeme se na nové i osvědčené výukové programy, Montessori hračky a pomůcky, které ve skupince využíváme, a také na smyslové aktivity. Na konci měsíce nás navštíví lektorka těchto smyslových aktivit a didaktických pomůcek s programem "Přivítejme jaro", ve kterém děti zapojují své smysly přirozeným způsobem.

Dětství bychom si měli pamatovat jako období plné her, smíchu, zábavy a lásky. Děti nám svou okamžitou zpětnou vazbu každý den připomínají, že právě tohle je ta nejlepší investice do jejich budoucnosti.

Těšíme se na další společné dny.

Za kolektiv DS Včelka