608 436 941

Stovky krabic na tisíce knih

Autor: Mgr. H. Halešová | Zveřejněno: 20. dubna 2024 | 3x

Rekonstrukce knihovny nejsou jen stavební úpravy. Těm muselo předcházet vyklizení všech knih a časopisů, kterými knihovna disponuje. Po několika měsících střádání krabic (cca 500 kusů) vyvstal před zaměstnanci KD úkol vynést je ze sklepních prostor do 1. patra. 

Díky spolupráci KD se základní školou velká krabicová akce zabrala pouhých 40 minut. Chlapci z 8. tříd vytvořili od sklepa po knihovnu lidský řetěz a vše tak zvládli za pouhou jednu odpolední vyučovací hodinu.