608 436 941

Brigáda v Mateřské škole Beruška

Autor: Kolektiv učitelek Mateřské školy Beruška | Zveřejněno: středa 23. října 2019 | 49x

Údržba MŠ ve spolupráci s rodiči a myslivci

Zahrada mateřské školy Beruška již delší dobu čekala na důkladnou údržbu. Rodičům není lhostejné, v jakém prostředí se jejich děti pohybují, a proto jsme se s většinou z nich dvě říjnová odpoledne na zahradě sešli. Jako pilní mravenečkové se s chutí všichni pustili do práce. Každý dostal úkol, který se snažil co nejlépe splnit. Maminky čistily chodníčky, hrabaly a odnášely větvičky. Některé společně s tatínky natíraly hrací prvky a altánky. Ten, kdo se vyznal v zahradnickém řemesle, pomáhal s položením netkané textilie a sázením okrasných rostlin. Někteří tatínkové si pohráli s betonovými dlaždicemi chodníčku. Krásně je podložili a srovnali, aby se na nich mohly děti bezpečně pohybovat. Velmi nás potěšily sponzorské dary od rodičů ve formě dodání kamenné drtě z blízkého lomu, travního semene a několika vleků zeminy na úpravu terénu. Na jejím rozvážení se rodiče podíleli dvěma menšími bagry.

Velkou pomocí pro nás byla účast myslivců z Mysliveckého spolku Trhové Sviny. Nejen, že nám darovali další vlek zeminy, ale pustili se do úpravy keřů a stromů, aby dětem nebránily ve hře. Na oplátku jsme jim nasbírali plné pytle kaštanů pro zvířátka na zimu.

Na všechny čekala zasloužená odměna – ohníček a obligátní opékání špekáčků.

Celá zahrada zkrásněla a děti se každý den velice těší, až se tam rozběhnou. 

Všem zúčastěným velice děkujeme.