608 436 941

Výukové programy ve školní družině

Autor: Bc. Miroslava Pišingerová | Zveřejněno: středa 1. listopadu 2023 | 5x

V úterý 10. října 2023 se ve školní družině, u příležitosti oslavy Světového dne zvířat (4.10.), uskutečnily dva výukové programy.

Pro menší děti (1. -2. třída) byl připraven výukový program Bezpečný pes. Zde děti dostaly odpovědi na tyto otázky: Jak se mají chovat, když potkají cizího psa na ulici? Jak se zachovat, když je pes napadne? Jaké pes vysílá varovné signály? Jak číst v řeči psího tělo? Děti si nacvičily vše prakticky. Za odměnu si po skončení programu mohly pejska pohladit. Nevím, pro koho to byla větší odměna, to nechám na vás.

Pro starší děti (3. -5. třída) byl připraven výukový program Náš les a jeho obyvatelé. V tomto programu poslouchali žáci zvuky zvířat, které žijí v lese a museli je poznávat, což bylo mnohdy velmi těžké. Děti si mohly potěžkat paroží, viděly kožešiny různých zvířat a mohly se ptát na všetečné otázky.

Celé odpoledne se povedlo a myslím, že tu z Kynologického servisu v Praze nebyli naposledy.

Za vychovatelky ŠD