608 436 941

Školní jídelna

Autor: | Zveřejněno: 18. srpna 2023 | 15x

Provoz školní jídelny Po - Pá 10.45 - 13.55 hod., uzavření ŠJ ve 14.10 hod. Úřední hodiny kanceláře školní jídelny: bude upřesněno na stránkách ZŠ www.zssviny.cz Telefon: 702 158 699 E-mail: jidelna@zssviny.cz

Přihlášení do školní jídelny je na základě vyplnění a odevzdání Přihlášky ke školnímu stravování. Povinností strávníka je zakoupit si bezkontaktní čip za Kč 121,- v kanceláři školní jídelny, který bude používat po dobu školní docházky k odběru stravy a k volbě obědů na objednávkovém boxu ve školní jídelně. Tento čip je nevratný.

Obědy se odhlašují den předem do 11.00 hod. Upozorňujeme rodiče i žáky, že všichni strávníci jsou automaticky přihlášeni ke stravě na následující měsíc, pokud včas neprovedou její odhlášení! Žák, popř. zástupce žáka, nese veškerou odpovědnost za nedodržení stravovacího režimu. Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti, kdy si oběd může vyzvednout do jídlonosiče od 10.45 do11.30. hod. Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit (Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Při odběru jídla do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady. Pokrm vydaný do jídlonosiče je určen k přímé spotřebě bez skladování! Školní jídelna odpovídá za vydanou stravu do 15 minut po naplnění (dále nemůže dodržet teplotní řetězec uchování pokrmů).

Dietní strava: na základě potvrzení od ošetřujícího lékaře lze v naší jídelně poskytnout dietní stravování pod dohledem nutriční terapeutky.

Finanční normativ na jeden oběd Žáci 6 - 10 let (1. - 4. tř.) Kč 34,- Žáci 11 - 14 let (4. - 8. tř.) Kč 36,- Žáci 15 - 18 let (15 a více let, 8. a 9. tř.) Kč 38,-

Školní rok trvá od 1. září do 31. srpna, a pokud v tomto období žák dosáhne ve stanoveném rozpětí horní hranice věku, je přeřazen již na počátku školního roku do vyšší finanční kategorie.