608 436 941

Školní družina

Autor: | Zveřejněno: 17. srpna 2023 | 17x

Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin.

Školní družina bude v době školních prázdnin v provozu pouze za předpokladu, že bude k docházce přihlášeno nejméně 10 žáků, za které bude řádně a včas uhrazena úplata. Provoz školní jídelny není zajištěn.

Provoz: Školní družina je otevřena každý den v ranních hodinách od 6.00 hod. do 7.40 hod. a v odpoledních hodinách od 11.40 hod. do 16.30 hod.
Ráno jsou žáci shromážděni ve dvou odděleních v místnostech školní družiny. Odpoledne se žáci rozdělí do devíti oddělení. Po 15. hodině se postupně oddělení slučují do dvou tříd ve třetím pavilonu.