608 436 941

Zapojení do projektů 2023/2024

Autor: | Zveřejněno: 17. srpna 2023 | 8x

A) Projekty celostátní

1. Projekt „Rozvoj vzdělání v ZŠ Trhové Sviny“

 Operační program Jan Amos Komenský

Výzva č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I,

priorita 2 Vzdělávání

 Účelem dotace je:

- zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, podporu inovativního vzdělávání žáků

Výše finanční podpory:

Celkové způsobilé výdaje: 2 627 739,00 Kč

Příspěvek Unie: 2 016 395,52 Kč 

Národní veřejné zdroje: 611 343,48 Kč

ZŠ Trhové Sviny: 2 627 739,00 Kč 

Časové určení: 1. 9. 2023 - 31.12. 2025 

Garantem projektu: Mgr. Jiří Pavel

2. Projekt „Finančně gramotná škola“

 Od školního roku 2019/20 jsme držiteli stříbrného certifikátu Finančně gramotná škola.

Garantem projektu: Mgr. Hana Halešová

3. Projekt  „Skutečně zdravá škola“

Skutečně zdravá škola je komplexní program, plně integrovaný do života celé školy, který si klade za cíl vytvářet kulturu, jež si váží jídla, vychutnává je a učí o tom, odkud jídlo pochází a jak vzniká.

Garantem projektu: Mgr. Jana Veselá, Eva Šnokhausová

B) Školní projekty

1. Projekt „Zachraň strom č. 27“ 

Na škole proběhne sběr starého papíru. Žáci si pak v jednotlivých třídách vypočítají, kolik zachránili stromů tím, že přinesli starý papír. Cílem projektu je rozvíjet u žáků ekologické cítění a zároveň poukázat na neutěšený stav životního prostředí. Žáci si sami zvolí, co si za obdržené finanční prostředky z projektu nakoupí.

Časové určení: říjen 2023

Garantem projektu: Mgr. Michal Stropek

2. Projekt „Halloweenská párty“

Časové určení: říjen 2023

Garantem projektu: Mgr. Miroslava Pišingerová

3. Projekt „Vánoční den“ 

Jednotlivé třídy si připraví v rámci hodin výtvarné výchovy a pracovních činností drobné výrobky (výrobky ze dřeva nebo kovu, upomínkové předměty, hlavolamy, pletené zboží, domácí cukroví apod.). Žáci, rodiče a ostatní občané mají možnost si v uvedený den zakoupit nabízené zboží. Žáci si sami zvolí, na co použijí obdržené finanční prostředky.

Cílem projektu je seznámit žáky se základy fungování tržní ekonomiky a dále rozvíjet sociální cítění formou charity.

Časové určení: prosinec 2023

Garantem projektu: Mgr. Jana Vondrášková

4. Projekt „Jeliman“

Sbírka ve prospěch ZOO Dvorec; žáci a učitelé každoročně vyberou částku 6000,- Kč a sponzorují tím v uvedené ZOO lemura jménem Jeliman; žáci a učitelé se tak stávají adoptivními rodiči zvířete a od vedení ZOO Dvorec obdrží příslušný certifikát; projekt vzešel z podnětu členů školního parlamentu ve školním roce 2014/15. 

  • V minulém školním roce se vybrala dvojnásobná finanční částka. Sponzorství je tedy uhrazeno i na letošní školní rok.

Garantem projektu: Mgr. Hana Halešová

5. Projekt „Zachraň strom č. 28“ květen 2024

Časové určení:  květen 2024

Garantem projektu: Mgr. Michal Stropek

6. Projekt „Dětský den“

Časové určení: projekt se uskuteční v pátek 31. května 2024

Garantem projektu: Vychovatelka Marie Petrová