608 436 941

Školní rok 2022/2023 v ZUŠ F. Pišingera

Autor: mt | Zveřejněno: neděle 25. června 2023 | 12x

V tomto školním roce se život v ZUŠ po předchozích covidem do značné míry ovlivněných letech konečně vrátil do „normálních“ kolejí. Výuka mohla probíhat plně prezenčně, mohli jsme pořádat koncerty, účastnit se soutěží v tuzemsku i zahraničí a prostřednictvím umění dělat radost sobě i ostatním.

Zní až neuvěřitelně, že žáci ZUŠ F. Pišingera ve školním roce 2022/2023 účinkovali na více než 170 akcích jak v místech působnosti ZUŠ, tak i na četných výjezdech. Přivezli desítky ocenění z nejrůznějších soutěží národní i mezinárodní úrovně, účastnili se mistrovských kurzů pod vedením renomovaných pedagogů, ale také se zapojovali do běžného dění v jednotlivých obcích. Zpívali na vítání občánků, hráli v domovech seniorů, pořádali koncerty v kostelích, vystupovali na plesech, hudebně doprovázeli vernisáže výstav či křty knih.

Při akci ZUŠ Open jste mohli shlédnout vystoupení všech oborů ZUŠ na veřejných prostranstvích v různých městech a vesnicích. Novinkou tohoto školního roku bylo znovuotevření literárně -dramatického oboru a zpestření nabídky kurzů tvořivé výchovy o mažoretky, o které je mezi dětmi veliký zájem. Jejich vystoupení můžete zhlédnout například při letním festivalu Karel Valdauf 2023.

Více informací o aktuálním dění v ZUŠ naleznete na webových stránkách www.zustsviny.cz. Tam je také pro případné zájemce o studium k dispozici formulář „Evidenční lístek zájemce o vzdělávání“, na jehož základě budete zařazeni mezi uchazeče o studium v hudebním, výtvarném, tanečním či literárně - dramatickém oboru.