608 436 941

Žáci střední školy reprezentují…

Autor: Ing. Tomáš Kalena, ředitel střední školy | Zveřejněno: 25. května 2023 | 12x

Zemědělci - farmáři

Ve dnech 21. až 26. dubna se vybraní žáci učebního oboru Zemědělec - farmář zúčastnili Národní výstavy hospodářských zvířat Brno 2023. Tuto výstavu zaštiťuje organizace Svaz chovatelů masného skotu, se kterou naše škola spolupracuje již několik let. V rámci této spolupráce se žáci tohoto učebního oboru po celou dobu trvání výstavy na brněnském výstavišti starají o vystavovaná masná plemena skotu, a protože je to nejvýznamnější chovatelská výstava tohoto druhu organizovaná na území České republiky, jde o velmi zodpovědnou práci našich žáků. Jejich pracovní náplní je od časných ranních hodin (6.00) až do pozdních večerních hodin (22.00-23.00.) komplexní ošetřovatelská činnost u vystavovaných zvířat chovatelů z celé České republiky, což obnáší kydání a nastýlání podestýlky, krmení, napájení, čištění zvířat a v případě potřeby pomoc s předváděním vystavovaných jedinců v předvadišti, kde jsou vystavovaná zvířata bonitována a hodnocena erudovanými rozhodčími často i ze zahraničí. Protože vystavovaná zvířata jsou vždy tím nejlepším, co farmáři chovají a vystavují, jde o jedince velmi drahé, jejichž cena se pohybuje v řádech několika desítek až stovek tisíc korun. Tudíž i práce našich farmářských učňů je velmi zodpovědná a náročná. Za zmínku stojí i informace, že z této národní výstavy skotu si často odvážejí prestižní ocenění vystavovaných zvířat chovatelé z našeho blízkého okolí, a to Ing. Vráblík, p. Lepša a p. Farka.

Velké poděkování patří naší učitelce odborného výcviku paní Zdeňce Kubínové, která má vždy naše učně po dobu trvání výstavy na starosti a garantuje tak vysokou úroveň pracovního nasazení žáků a zaštiťuje dobré jméno školy. Ze svinenských žáků, kteří v tomto roce naši školu reprezentovali, patří poděkování žákyním I. ročníku učebního oboru Zemědělec - farmář Daně Furioso a Denise Ambrožové.

Neméně důležité poděkování patří také našemu učiteli odborného výcviku p. Martinu Jannovi, který s dalším učňovským týmem žáků učebního oboru Opravářské práce pomáhal před národní výstavou stavět stájové konstrukce určené k ustájení vystavovaných jedinců v počtu několika stovek zvířecích stání. Tato práce trvala cca 10 dní. Po skončení výstavy opět naši žáci pod vedením p. Janna tyto stájové konstrukce cca 1 týden opět rozebírali, aby se brněnskému výstavišti předaly zpět čisté vyklizené haly.

Kováři

V měsíci květnu žáci učebního oboru „Umělecký kovář a zámečník, pasíř“ reprezentovali naši školu na 2 soutěžních akcích. První z nich byla soutěž ve sváření, kterou zaštiťovala firma Engel v Kaplici. Zde náš žák III. ročníku Václav Mazák ve svářečské soutěži zvítězil a pozici vítěze tak z loňského roku obhájil.

Druhou soutěžní akcí byla kovářská soutěž v Dobřívi na Vodním hamru u Plzně, kde žáci ve dvoučlenném týmu museli podle zadání a ve stanoveném čase vyrobit kovářský výrobek. Rozhodčí u soutěžících kromě časového limitu posuzovali pracovní postup, dodržování pravidel BOZP při práci s ohněm a celkový přístup při výrobě kovářského výrobku. Náš tým žáků z I. ročníku kovářského oboru - Rostislav Moureček a Štěpán Beňo - v této kategorii a konkurenci dalších 10 týmů zvítězil.

U obou soutěžních akcí mentorsky dohlížel a servis pro naše soutěžící žáky zajišťoval učitel odborného výcviku p. Jan Pitálek. Také jemu patří velké poděkování za to, že pod jeho pedagogickou a řemeslnou taktovkou v těchto soutěžích dosáhli žáci zmíněných úspěchů.

Stravovací a ubytovací služby

Žákyně učebního gastro oboru Tereza Švejdová (1. ročník) a Sabina Klimešová (3. ročník) se zaměřením na kuchařské práce se dne 26. dubna pod odborným dohledem učitelky odborného výcviku paní Markéty Markové zúčastnily gastro soutěže v městě Plzni. Tematickým zadáním byla výroba a následná prezentace retro pochoutkového salátu a tradičního chlebíčku z 80. let 20. století, jejichž chuť si jistě „starší“ ročníky našich čtenářů vybaví. Dle zaslaného soutěžního zadání cca týden před samotnou soutěží se paní Marková a její svěřenkyně zhostily příprav a tréninku velmi zodpovědně, což při samotné soutěži zúročily na maximum. V této kategorii cca mezi 10 soutěžními školami z různých krajů totiž zvítězily. Opět i těmto soutěžícím a zvláště pak paní Markové včetně jejích kolegů ze školní jídelny, kteří byli u příprav a tréninku velmi nápomocní – p. Josefu Švagrovi, paní Miroslavě Trajerové a paní Janě Gobyové - patří za výsledek v soutěži a vzornou reprezentaci školy velké poděkování.

Domov mládeže

Odměnou za vzorné chování ve škole a plnění si svých školních povinností byli vybraní žáci vysláni reprezentovat naši školu na Lipno do rychlostní soutěže dračích lodí. Této soutěže se naše škola účastní každoročně od jejího vzniku a vždy s dobrým umístěním. Toto pravidlo se potvrdilo i v letošním roce. V pátek 19. května se náš školní soutěžní tým v celkovém součtu časů ze 3 rychlostních rozjížděk dračích lodí na vzdálenost 200 m z 5 týmů středních škol umístil na pěkném 2. místě. Žáci si tento den kromě soutěžení užili kamarádským „blbnutím“ u vody. Také jim a pedagogickému dozoru ve složení Mgr. Michal Šikýř a Bc. František Štangl patří poděkování za reprezentaci.