608 436 941

Mladý záchranář v akci

Autor: Mgr. Lenka Maňásková | Zveřejněno: 22. května 2023 | 7x

Hasičský záchranný sbor a Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje už po sedmé pořádaly jedinečnou soutěž Mladý záchranář v akci. Do finálového kola se dostala družstva, která nejlépe uspěla v prvním kole soutěže. To proběhlo od 1. března do 25. dubna a celkem se ho zúčastnilo 134 družstev, což znamená, že se zapojilo na 670 dětí z celého Jihočeského kraje.

Šest týmů v kategorii mladších žáků a stejný počet týmů v kategorii starších žáků pak soutěžilo ve středu 17. května na hasičské stanici v Českých Budějovicích ve finálovém kole. Z naší základní školy se do finálového kola probojoval jeden tým za starší žáky (nesl přezdívku Bing Chillingci) a tvořili ho žáci ze 6.B Lukáš Dvořáček, Ondřej Leština, Ondřej Kubát, Kateřina Steibauerová a z 8.B František Košíček.

Finálové kolo se odehrávalo v duchu opravdového zásahu hasičů - od přijetí tísňového volání a vyslání jednotek přímo z Operačního a informačního střediska HZS Jihočeského kraje přes jízdu k zásahu v zásahovém voze až po vlastní zásah. Účastníci prošli fyzickými testy, které jsou součástí policejního přijímacího řízení. Žádný hasič či policista nezvládne náročné zásahy pouze sám, ale vždy je to práce celého týmu, a to musely mít děti na zřeteli po celou dobu soutěže. Kromě osmi povinných stanovišť, kde tým řešil mimořádnou událost a sbíral body, absolvovaly děti další čtyři stanoviště nepovinná, např. střelbu ze zbraně, hašení požáru ve virtuální realitě pomocí 3D brýlí HTC Vive Pro. Také si mohly vyzkoušet výstroj a výzbroj hasičů, prozkoumat hasičskou techniku a podívat se na opravdový zásah záchranářů. Navíc se dostaly do prostorů, které běžně nejsou veřejnosti přístupné. 

„Takové osvětové akce velmi vítám, protože mohou mít dobrý dopad na reálné situace, kdy se žák dokáže správně zachovat, dobře orientovat a postarat se nejen o sebe, ale i o své blízké,“ řekla primátorka Dagmar Škodová Parmová, která akci zahájila se svým náměstkem Lubomírem Burešem.

Vítězem v kategorii mladších žáků se stal tým Kájovské sirény, mezi žáky druhého stupně škol zvítězilo družstvo BAQR ze ZŠ a MŠ Malšice. Naši Bing Chillingci skončili s bramborovou medailí - tedy na 4. místě. Všichni účastníci byli odměněni věcnými cenami a po ukončení soutěže hasičskými auty odvezeni do svých měst. Co dodat, než že se akce velice povedla, dětem se líbila i počasí nám celkem přálo - bylo sice trochu chladněji, ale naštěstí nepršelo.