608 436 941

Prevence na střední škole

Autor: Ing. Tomáš Kalena, ředitel školy | Zveřejněno: pondělí 24. dubna 2023 | 11x

Z důvodného podezření užívání omamných a návykových látek žáky, včetně jejich distribuce, se ředitel Střední školy, Trhové Sviny, Školní 709 ve spolupráci s Policií ČR a se souhlasem školského poradenského zařízení rozhodl uskutečnit šetření na přítomnost těchto látek ve škole.

Tato preventivní akce se uskutečnila 4. dubna v dopoledních hodinách za účasti příslušníků Policie ČR, psovoda a zástupkyně OSPODu. Policisté po konzultaci s vedením školy, kdy byl s ohledem na školní řád sjednocen postup, provedli za účasti služebního psa specializovaného na vyhledávání omamných látek náhodné preventivní šetření ve třech třídách. Přítomnost drog v tento den u náhodně vybraných žáků prokázána nebyla. Přestože je vedení školy za tento výsledek, tzn. neprůkaznost přítomnosti omamných látek na škole rádo, je jasné, že se užívání omamných látek mezi mladistvými stává všudypřítomným nešvarem a problémem. Protože stávající legislativa, tzn. aktuálně platný Školský zákon, přítomnost a distribuci návykových látek na školách zakazuje, rozhodl se ředitel školy, že tato namátková šetření budou i v budoucnu na škole probíhat.

Velké poděkování za profesionální přístup a vstřícnost patří všem členům sboru Policie ČR, kteří se této akce zúčastnili v čele s náčelníkem místního oddělení p. Janem Novým.