608 436 941

Za časů pana správce

Autor: Marie Štanglová | Zveřejněno: 24. dubna 2023 | 10x

Za časů pana správce

Sluníčko už začalo vystrkovat první paprsky, ptáčci zpívají a první květiny nám už zdobí zahrady. Blížily se Velikonoce, a tak plánujeme oslavy příchodu jara a nového života. Chtěli bychom děti seznámit se zvyky tohoto křesťanského svátku, a proto jsme vyrazili na hrad do Nových Hradů. Již při příchodu k romantické pevnosti na děti dýchla krásná velikonoční výzdoba.

Obdivovali jsme mohutný hradní příkop, kterým je obehnán celý hrad. Na nádvoří nás okouzlila kamenná studna s kovanou mříží. Vystoupali jsme po mnoha schodech na pavlač, kde jsme spatřili celé město a krajinu. Při prohlídce jsme nahlédli do starobylé domácnosti pana správce. Děti procházely jednotlivé místnosti a prohlédly si vybavení interiéru z přelomu 19. a 20. století. Připomněli jsme si dobu masopustu a masopustního půstu, poznávali jsme velikonoční pečivo - mazanec, velikonoční beránek a jidáše. Viděli jsem mnoho symbolů Velikonoc, kraslice, pomlázku, řehtačku. Paní průvodkyně vkusným výkladem dětem vyprávěla o životě v dřívějších dobách a přiblížila jim Pašijový týden. Nakonec jsme se rozloučili velikonoční koledou.

V blízkosti hradu stojí kovářská dílna, kde jsme mohli poznat práci pana kováře. Náměstí Nových Hradů bylo vyzdobeno kraslicemi našich kamarádů z mateřské školy. Měli jsme možnost navštívit a prohlédnout si kostel na Nových Hradech. Výlet se vydařil a děti si přivezly spoustu zážitků. 

Za MŠ Čtyřlístek