608 436 941

Sportovní odpoledne ve školní družině

Autor: Dana Haláčková | Zveřejněno: 10. dubna 2023 | 8x

Dne 27. 3. 2023 pořádaly vychovatelky školní družiny v tělocvičně základní školy „Sportovní odpoledne“ plné her a soutěží. Děti plnily na stanovištích připravené úkoly a vyzkoušely si sportovní disciplíny, které ještě neznaly - např. toč na gymnastických kruzích, skákání přes kladinu, podlézání a přeskakování překážek… Každé z dětí dalo do sportovního výkonu co nejvíce své energie, nadšení i touhy zvítězit. Akce se líbila všem, snaha byla oceněna sladkou odměnou. Velké poděkování patří i dětem ze starších ročníků, které po celou dobu pomáhaly při přípravě a organizaci.

Za tým vychovatelek ŠD