608 436 941

Povinně volitelné  předměty

Autor: | Zveřejněno: pátek 16. srpna 2019 | 169x

Školní rok 2019/2020 v ZŠ TS

Přehled volitelných předmětů pro 5. - 9. ročník

5. ročník 4 skupiny po jedné vyučovací hodině Pá 3. hod.

83 ž - 4 skupiny ( á na 1.skup. - 21 ž )

název přemětu/vyučující /počet hodin /zkratka předmětu:

Praktika z matematiky Ve 1 h Pma 

Seminář z přírodovědy Hs 1 h SeP 

Estetická výchova Tv 1 h EsV

Sportovní hry (Dívky) Kc 1 h SpD

5. ročník 4. skupiny po jedné vyučovací hodině Po 3. hod.

83 ž - 4 skupiny ( á na 1.skup. - 21 ž )

Estetická výchova Jl 1 h EsV 

Praktika z českého jazyka Tv 1 h PČj 

Sportovní hry (Chlapci)  1 h SpH 

Dopravní výchova Kl 1 h DoV

6. ročník 3. skupiny po jedné vyučovací hodině Po 6. hod.

55 ž - 3. skupiny ( á na 1. skup. - 18 ž ) 

3D modelování Dv 1 h MoD 

Sportovní výchova (Dívky)  1 h SvD 

Cvičení z českého jazyka Kl 1 h CvČ 

7. ročník 4 skupiny po dvou vyučovacích hodinách Pá 5. - 6. hod.

 75 ž - 4. skupiny ( á na 1. skup. - 19 ž ) 

5. hod.

Jazyková komunikace Kl 1 h JaK 

Seminář ze zeměpisu St 1 h SeZ 

Společenskovědní seminář Sl 1 h SvS 

Informatika Dv 1 h Inf 

6. hod.

Historický seminář Jl 1 h HiS 

Konverzace z anglického jazyka Sn 1 h KAj 

Sportovní výchova (Chlapci) St 1 h Sv 

Seminář z přírodopisu  1 h SeP 

8. ročník 4 skupiny po dvou vyučovacích hodinách Čt 7. a 8. hod.

77 ž - 4 skupiny ( á na 1. skup. - 19 ž ) 

7. hod.

Cvičení z českého jazyka Sl 1 h CvČ 

Filmový seminář Hl 1 h FiS 

Seminář z dějepisu Jl 1 h SeD

Informatika Dv 1 h Inf 

8. hod.

Filmový seminář Hl 1 h FiS 

Konverzace z anglického jazyka Sn 1 h KAj

Sportovní výchova (Chlapci) St 1 h Sv 

Literární seminář Kl 1 h LiS

9. ročník 3 skupiny po dvou vyučovacích hodinách Út 7. a 8. hod.

 58 ž - 3 skupiny ( á na 1.skup. - 19 ž )

7. hod.

Cvičení z českého jazyka Sl 1 h CvČ

Konverzace z anglického jazyka Sn 1 h KAj

Tvůrčí psaní Jl 1 h TvP

8. hod.

Cvičení z matematiky Pv 1 h CvM

Sportovní výchova (Chlapci) St 1 h Sv

Informatika Dv 1 h Inf