608 436 941

Velmoži, zemědělci a jeden opat

Autor: Mgr. H. Halešová | Zveřejněno: 11. ledna 2023 | 18x

Do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích jezdíme z naší školy poměrně často - jak na prohládky stálých nebo krátkodobých expozic, tak na výukové programy. Při edukačních programech jsme už otevírali pomyslný "archeologický kufřík" (tak se dějepisné programy k různým fázím českých dějin jmenují) prvních zemědělců, Keltů a Slovanů na našem území. 

Hned na počátku roku 2023 program s názvem Život v době románské - Čechy v době knížecí přijel za námi do školy. Bez výdajů za dopravu se během dne od lektora muzea dozvěděly leccos o životě lidí v ranném středověku všechny tři 7. třídy. Z opravdu pořádného kufru putovaly mezi žáky repliky zbraní, nádob, šperků a dalších běžných středověkých předmětů, ale i garderoba pro velmože a jeho sestru, pro bojovníka a zemědělce, moc to slušelo i vzdělanému opatovi.

Kromě informací si žáci odnesli i pracovní listy, které se v dalších hodinách dějepisu jistě budou hodit. A protože na konci školního roku budeme probírat husitství, zcela určitě navštívíme při celodenním výletu památník Jana Žižky v Trocnově s novým archeoskanzenem.