608 436 941

Deset let sbíráme lesní plody

Autor: Za MS Trhové Sviny Jan Špilauer | Zveřejněno: 11. ledna 2023 | 57x

Před deseti lety, v roce 2013, přišel dlouholetý člen Mysliveckého spolku Trhové Sviny, Stanislav Němeček s nápadem, jak obstarat žaludy a kaštany, které poslouží k přikrmování zvěře v zimním období a ještě tak podpořit místní děti, které mají v tomto směru zájem pomoci zvěři i sobě samotným. Tehdy byl ještě v této aktivitě nápomocen Josef Kreuziger, který taktéž měl spojitost s tímto nápadem. Za krátko se ale Josef odstěhoval a s přáním všeho dobrého náš spolek opustil v době, kdy se sdružení transformovala na spolky. Díky této dvojici tak vznikla soutěž, kterou jsme nazvali Sběr lesních plodů.

Naším cílem bylo zajistit zvěři dostatečný příkrm a dostat se dětem a jejich rodičům do podvědomí, abychom ukázali, že myslivost není jenom o lovu, ale také o péči o zvěř a vzájemné spolupráci, kdy je v dnešní době nouze o náklonnost k aktivitě a rozvoji české myslivosti s cílem udržet naše krásné zvyky a tradice. V minulosti se zdejší (tehdy ještě sdružení) nikterak o zapojení mládeže nezajímalo, což se časem ukázalo jako nedostatek, který vede k přirozenému postupnému úbytku myslivců, které nemá kdo nahradit a k názoru, že se o místních myslivcích toho moc neví, protože převládal názor, že myslivci nic pro místní občany nedělají.

Nebyla to tak úplně pravda, nicméně těch aktivit mnoho nebylo. Ano, provozovali jsme nejstarší střelnici v republice, ale koho to bohužel z místních zajímá? Naopak časem přibližující se výstavba, hluk a nedořešené vlastnické vztahy pozemků působily nesnáze, ze kterých akorát vzešly nedobré mezilidské vztahy. Nápad pořádat myslivecký ples v příměstské honitbě by byl pro nás příliš velké sousto, protože jej nejsme schopni zajistit v takové kvalitě, jako naši sousedé, kteří to dělají perfektně, mají bohaté zkušenosti a mají, co se týče zvěřinové tomboly, na kterou mnozí slyší, co nabídnout. Cílíme spíše na ty mladší, kteří chtějí mít nějakou zábavu, motivaci a nevšední zážitky.

Možná právě proto, že výbor spolku je z většiny složen z otců dětí těchto věkových skupin, tak víme, co naše ratolesti postrádají, či vyžadují. Rodiče uvítají, že se jejich děti mohou něčemu věnovat a mnohdy je v tom rádi podpoří. Během roku tak pořádáme několik aktivit zaměřených na zájmy mládeže. Navíc, pokud se jedná o aktivitu formou soutěže, tak ať si říká, kdo chce, co chce, když je vidina, že by z toho mohlo něco být, je to zkrátka motivační. Ano, něco nás to stojí, ale na druhou stranu, kdo nezaseje, nesklidí.

Před deseti roky to bylo o tom, že před školou čekal pan Němeček s váhou a od poloviny září do konce října přebíral od dětí donesené plody. Na základě zapsaných údajů, bylo vyhodnoceno zpravidla tolik dětí, kolik jich přineslo více než 100 kg. Byly jim nakoupeny knihy a různé stolní hry, které jim byly předány v předvánočním čase v ředitelně školy. Prakticky se za ta léta nic nezměnilo, jen jsme do toho zapojili i mateřskou školu, která dostává od myslivců individuální cenu v podobě sladkostí, dalekohledů, či možnosti návštěv v nedaleké obůrce na Třebíčku. Dětem ze Základní školy jsme část výhry nahradili elektronikou a dalekohledy. Myslím si, že dobrou knihou nikdy nic nepokazíme, ale pokud se dnešní mladé generaci naskytne soutěžit o tablet, je to o úplně jiné motivaci.

První tablet jsme předali v roce 2016 Adamu Korčákovi ze 4. B. Od té doby jsme rozdali 7 tabletů. Tablet takto přišel již ve dvou případech do jedněch rukou opakovaně a na druhou stranu nutno napsat, že velmi zaslouženě. Kdo se snažil, ten docílil svého a mohl být tak příkladem ostatním, jako třeba Jan Fanglbauer, který si vysoutěžil svůj první tablet v roce 2017, druhý v roce 2019 a třetí v roce 2021. Tento žák je dnes v deváté třídě a příští školní rok už z něho bude středoškolák. Odevzdané plody vážící nejenom stovky kilogramů, ale v jednom případě i přes 1 tunu, svědčí o skutečné touze, která nesmí zůstat nesplněna. Bylo to i v případě Mariána Adama, který se s Janem Fanglbauerem 5 roků střídal na první pozici v soutěži.

Abychom to vzali pěkně popořádku, tak první ročník soutěže konající se v roce 2013, přinesl 1090 kg lesních plodů. Tehdy byl s donesenými 170 kg na prvním místě Marek Buřič z 1. B, který je dnes již na střední škole. Další rok byl o něco slabší a žáci přinesli 909 kg. Následovala čísla jako 1335 Kg, 1949 kg, 2714 kg, 3050 kg, 1763 kg, 2685 kg, 1719 kg a konečně poslední rok 2022, kdy jsme od dětí získali 2887 kg lesních plodů. Každý rok jsem zveřejňoval výsledky s daty vypovídacími o průběhu vyhodnocení soutěže s fotografií z předávání cen. Dnes, po deseti letech, zpracovávám tato data a mám opravdovou radost. Celkem nám děti za 10 roků nasbíraly 20 101 kg žaludů a kaštanů. Pokud to zprůměrujeme, tak nám vyjde 2010,1 kg. Myslím si, že 2 tuny ročně, není vůbec špatný výsledek.

Pro zajímavost uvádím největší množství donesených plodů jedním žákem. Jednalo se o rok 2018, kdy tehdejší již zmiňovaný druhák Marián Adam, donesl 1017 kg a stal se tak majitelem vytouženého tabletu. Ještě jednu zajímavost k tomuto žáku bych rád zmínil a to skutečnost, že vyhrál tablet ještě jednou v roce 2020, kdy donesl 475 kg. Byl to rok, kdy jsme se potýkali s vládními opatřeními spojenými s pandemií covid-19 a žáci byli odkázáni na distanční výuku. Jak jsem se později dozvěděl, v tomto nelehkém období Marián vypomohl jinému spolužákovi a svůj první tablet mu zapůjčil pro možnost oné distanční výuky, zatímco sám využíval svůj nový tablet. To mě plně přesvědčilo o tom, že se skutečně výhra dostala do správných rukou.

Celkově lze říci, že si své výhry vždy všichni plně zasloužili a patří jim díky za jejich píli. Abych nezapomněl, tak ještě jedna důležitá zajímavost, a to z roku 2015, kdy se na 6. místě umístil Filip Rangel, chodící tehdy do 4. B. Sbíral žaludy, kaštany a pravidelně se zúčastňoval našich dětských dnů. Dnes má Filip za sebou úspěšně dokončený kurz myslivosti a čeká, až mu bude v září 18 roků, aby se mohl stát právoplatným členem Mysliveckého spolku Trhové Sviny. Přesně tohle je ta pomyslná sklizeň námi zasetého zrna. Doufejme, že i nadále budeme sklízet plody, kterým jsme před pár roky dali možnost vzklíčit.

V roce 2022, jak je již výše zmíněno se vybralo 2887 kg lesních plodů a vyhodnocení jsme nechali tradičně na sklonek roku. K předání cen jsme tak přizvali 7 nejlepších sběračů, kteří dohromady odevzdali 1856 kg. Každý z nich donesl více než 100 kg a byly jim tak s poděkováním předány věcné ceny s upomínkovou plaketou.

1. místo (pro nemoc se nemohla účastnit a tablet jí byl osobně doručen panem Němečkem) obsadila Kalenová Sofie z 1. B s 500 kg, 2. místo Fanglbauer Jan z 9. A s 340 kg, 3. místo Taschner Dominik z 2. D s 295 kg, 4. místo Horelicová Eliška ze 4. C s 230 kg, 5. místo Přibylová Zuzana z 2. D s 200 kg, 6. místo Čadová Beáta ze 4. A se 150 kg, a 7. místo Tvrdec Radek z 1. C se 141 kg. Odměnami jim byly dle umístění: tablet, dalekohled a knihy s přírodovědnou tématikou, vše doplněné pamětním listem. K předání cen došlo v pátek 9. 12. 2022 v ředitelně Základní školy v Trhových Svinech za přítomnosti ředitele školy Jiřího Pavla a zástupců mysliveckého spolku Stanislava Němečka, Jana Kociny a Jana Špilauera.

Mateřskou školu za donesených 600 kg, čeká odměna v podobě další návštěvy obory a jistě se najde i nějaká drobnost, jako třeba sladkosti, či další dalekohled pro školku.

Po deseti letech lze vycházet z nějakých výsledků a zkušeností, proto si troufám napsat, že to mělo, má a doufám, že i bude mít smysl. Každý začátek je cestou do neznáma, ale je třeba to zkusit a hlavně mít okolo sebe ty správné lidi, které bohužel ničím nelze nahradit. Je to zodpovědná a o obětavá práce, starost, ale jak je vidět, tak i radost. Doufejme, že nám bude nakloněno čím dál více dobrých lidí a budeme pokračovat v tom, co jsme započali. Veliké poděkování všem dětem, jejich rodinám, ale i škole, školce a městu Trhové Sviny za podporu a vstřícnost při spolupráci s mládeží. Zvláštní poděkování si zaslouží Stanislav Němeček, bez kterého by Sběr lesních plodů neexistoval.