608 436 941

Jarmark, který se opravdu povedl

Autor: Mgr. Naděžda Korcová, ředitelka školy | Zveřejněno: středa 21. prosince 2022 | 28x

Vážení a milí přátelé MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny,

rádi bychom vám vyjádřili poděkování za vaši podporu vánočního jarmarku školy, který proběhl v odpoledních hodinách 14. 12. v kulturním domě.

Naše díky patří každému z vás, protože na zdárném průběhu a příjemné atmosféře se podílel každý, kdo nám věnoval svůj čas, vlídné slovo, kdo nás podpořil nákupem vánočních drobností, kdo tleskal našim žákům… Jsme velice vděční za všechny milé ohlasy, za chválu výrobků, na jejichž tvorbě se naši žáci podíleli spolu s učiteli, asistenty a vychovatelkami, za pochvalu výkonů a projevů našich žáků, za ocenění vřelé předvánoční atmosféry. Snad každý návštěvník si domů odnesl milou drobnost. Nemálo bylo i těch, kteří nezištně zaplatili vyšší částky, než byla cena výrobků, a mnozí věnovali peníze, aniž by si odnesli cokoli, kromě dobrého pocitu.

Velmi si toho vážíme a zaručujeme, že veškerý výtěžek bude smysluplně a transparentně použit na splnění snů a přání našich dětí.

Jsme také vděční Městu Trhové Sviny, které nám prostor v kulturním domě zapůjčilo zcela zdarma a bez jehož vstřícnosti bychom nikdy jarmark nemohli uspořádat v této formě a rozsahu. Děkujeme panu Čajanovi, který nám umožnil několik zkoušek nanečisto a potom se celé slavnostní odpoledne staral o hudební podkres akce a byl k dispozici organizátorům i návštěvníkům. Dále chceme poděkovat paní Vretosové za otevřenou restaurační část, kde mohli návštěvníci vydechnout a posedět nad kávou.

K vlídné atmosféře přispělo i pásmo koled. Zde bychom rádi poděkovali panu Oldřichu Kamenickému, který se ochotně zapojil a hudebně podpořil maličkou kapelu složenou ze zaměstnanců školy.

A na závěr moc děkujeme tanečnímu souboru Kukačky, který přijel z Borovan a přispěl k vánoční náladě báječným tanečním pásmem. Děkujeme.

Všem našim milým spoluobčanům a přátelům školy přejeme šťastné vykročení do nového roku 2023 a těšíme se na další setkání.