608 436 941

Nabídka zájmových kroužků

Autor: | Zveřejněno: sobota 13. srpna 2022 | 17x

Nabídka zájmových kroužků ve školním klubu

Hasičský kroužek

1. - 9. třída

F. Janda, Poláková

10:00 - 12:00

Neděle

Rybářský kroužek

3. - 9. třída

L. Ebenhoh

16:00 - 17:00

Úterý

Stolní tenis

3. - 9. třída

L. Marek

15:15 - 16:45

Úterý

Volejbal

5. - 9. třída

D. Lošková

15:30 - 17:00

Pátek

Všeobecná sp. přípravka

MŠ, 1. třída

B.a V. Zemanová

17:00 - 19:00

Pátek

Sportovní gymnastika

2. - 5. třída

M. Hálová, E. Pitálková

17:00 - 20:00

Středa

Sportovní gymnastika

6. - 9. třída

N. Hálová, M. Bauerová

16:00 - 19:00

Pondělí

Softball - žáci

4. - 6. třída

P. Němeček

16:00 - 17:30

Středa

Myslivecký kroužek

3. - 9. třída

J. Kocina

16:15– 17:45

Čtvrtek

Softball - kadeti

7. - 9. třída

P. Němeček

19:00 - 20:00

Úterý

T - Ball

MŠ - 3. třída

P. Němeček

15:30 - 17:00

Čtvrtek

Nohejbal

6. -9. třída

M. Chuchel

16:45 - 18:00

Úterý

Šachy

2. - 9. třída

F. Rolínek

15:00 – 16:30

Pondělí

Angličtina začátečníci

2. třída

J. Bartáčková

14:30 - 15:30

Úterý

Angličtina doučování

3. třída

J. Bartáčková

14:30 - 15:30

Čtvrtek

Hlasová výchova

1. třída

S. Feslová

11:45 - 12:15

Pondělí

Mini volejbal

3. - 5. třída 

H. Kocinová

14:00 - 15:00

Středa

Sazba příspěvku:

Podle vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání je výše příspěvku stanovena na 200 Kč za zájmový kroužek a 400 Kč za jazykový kroužek za školní rok.

Upozornění:

Vyplněnou přihlášku na kroužek je nutné odevzdat nejpozději do středy 14. 9. 2022. Pokud se přihlásí do některých z kroužků malý počet dětí, kroužek se neotevře.

Příspěvek od září do prosince bude hrazen z elektronické peněženky žáka v prosinci 2022. Další příspěvek bude hrazen za měsíc leden až červen, na konci školního roku 2023.

Žáci, kteří nenavštěvují naší základní školu, budou platit příspěvek při přihlášení na kroužek.

Nabídka zájmových kroužků ve školní družině

NJ začátečníci

1. - 3. třída

J. Bláhová

Pátek

14:15 – 15:00

Veselé pohybové hry

1. – 5. třída

K. Paurová

Středa

15:00 – 16:00

Klub šikulka I.

1. třída

M. Pišingerová

Úterý

14:30 – 16:00

Badminton

3. - 5. třída

M. Petrová

Pondělí

15:00 – 16:00

Lego hry + Seva

1. - 5. třída

K. Paurová

Pondělí

15:00 – 16:00

Tvořivá dílna

3. - 5. třída

D. Haláčková

Čtvrek

14:30 – 16:00

Klub šikulka II.

2. třída

M. Pišingerová

Čtvrtek

14:30 – 16:00

Veselé zpívání

1. - 5. třída

M. Petrová

Středa

15:00 – 16:00

     

Sazba příspěvku:

100 Kč měsíčně (elektronická peněženka). V případě, že je žák přihlášený do ŠD, platí pouze školné. Kroužek je součástí školní družiny.