608 436 941

Povinně volitelné  předměty

Autor: H. Halešová | Zveřejněno: 13. srpna 2022 | 12x

5. ročník 4 skupiny po jedné vyučovací hodině Pondělí 3. hod.

80 ž - 4 skupiny ( á na 1.skup. - 20 ž )

Praktika z matematiky Čv 1 h PMa 

Seminář z přírodovědy Bl 1 h Sep 

Estetická výchova Jl 1 h EsV

Sportovní hry - Ch Hs 1 h SpH

5. ročník 4. skupiny po jedné vyučovací hodině Pátek 5. hod.

80 ž - 4 skupiny ( á na 1.skup. - 20 ž )

Dopravní výchova Sn 1 h DoV1

Praktika z českého jazyka Bl 1 h PČj 

Sportovní hry/Dívky Ši 1 h SpD 

Dopravní výchova Pz 1 h DoV2

6. ročník 4 skupiny po jedné vyučovací hodině Pátek 6. hod.

 81 ž - 4 skupiny ( á na 1. skup. - 20 ž ) 

Seminář z přírodopisu Pp 1 h SeP 

Sportovní výchova/Dívky Kc 1 h SV 

Cvičení z českého jazyka Va 1 h CvČ 

Historický seminář Jl 1 h HiS

7. ročník 4 skupiny po jedné vyučovací hodině Pátek 4. hod.

76 ž - 4 skupiny ( á na 1. skup. - 19 ž ) 

Užité výtvarné činnosti Jh 1 h UvČ 

Seminář z přírodopisu Pp 1 h SeP

Jazyková komunikace Jl 1 h JaK 

Konverzace z anglického jazyka Ro 1 h Ko Aj

8. ročník 4 skupiny po dvou vyučovacích hodinách Čtvrtek 7. a 8. hod.

84 ž - 4 skupiny ( á na 1. skup. - 21 ž ) 

7. hod.

Domácnost Tr 1 h Dom 

Cvičení z matematiky Sj 1 h CvM

Jazyková komunikace Jl 1 h JK

Seminář z přírodopisu Pp 1 h SeP

8. hod.

Domácnost Tr 1 h Dom 

Informatika Dv 1 h Inf

Sportovní výchova/Chlapci St 1 h SV 

Užité výtvarné činnosti Jh 1 h UvČ

9. ročník 3 skupiny po dvou vyučovacích hodinách Úterý 7. a 8. hod.

56 ž - 3 skupiny ( á na 1.skup. - 18 ž )

7. hod.

Cvičení z českého jazyka Va 1 h CvČ

Technický seminář Mn 1 h TeS

Informatika Dv 1 h Inf

8. hod.

Cvičení z matematiky Tr 1 h CvM

Sportovní výchova/Chlapci Kc 1 h SV

Seminář z chemie Pp 1 h SCh