608 436 941

Učební plán základní školy 1. - 5.ročník / 1. stupeň

Autor: | Zveřejněno: 13. srpna 2022 | 8x

             
1.stupeň 1.- 5.roč. 2022 - 23         
             
OblastiRUPŠVPPředmět   Ročník  z toho 
 Min. čas.  1.2.3.4.5.1.- 5. disp. 
 dotace         hodin 
Jazyk a jazyková3341Český jazyk8766633   
komunikace  a literatura         
    - disponibilní122218 8 
             
             
 99Cizí jazyk - Aj  3339   
             
Matematika a2023Matematika4444420   
jjejí aplikace            
    - disponibilní 111 3 3 
             
Informatika22Informatika   112   
             
             
             
Člověk a jeho1113Prvouka2231311   
svět   - disponibilní   2 2 2 
             
             
Umění a kultura1213Hudební výchova111115   
   Výtvarná výchova122117   
    - disponibilní    11 1 
             
Člověk a zdraví1010Tělesná výchova2222210   
             
Člověk a svět práce55Praktické činnosti111115   
             
             
             
Volitelné předměty  Vop1    11 1 
             
(disponibilní čas.162          
dotace)            
             
             
   Vop2    11 1 
             
             
         118   
 118118Týdenní hod. dotace 2022252526118 16 
             
   Nepovinné předměty         
   (bez náboženství)