608 436 941

Studenti gymnázia pomáhají

Autor: Mgr. Iva Kumstová | Zveřejněno: 13. června 2022 | 16x

Studenti i učitelé ze svinenského gymnázia dokazují, že jim lidé okolo nich nejsou lhostejní

V březnu projevili solidaritu s uprchlíky z válčící Ukrajiny dobrovolnou sbírkou, ve které se podařilo shromáždit mnoho trvanlivých potravin, hygienických potřeb i dalších předmětů podle výzvy Potravinové banky Jihočeského kraje. Během jediného dne se hmotnou pomocí zaplnila téměř celá školní učebna. Získané věci byly odevzdány do sběrného místa v Českých Budějovicích, část také přímo městu Nové Hrady, kde řada uprchlíků našla azyl.

Další prospěšnou aktivitou je háčkování chobotniček pro organizaci Nedoklubko – miminko do dlaně. Nedonošené dítě je zvyklé držet se v maminčině bříšku pupeční šňůry, ale pokud přijde na svět předčasně, chytá se např. hadiček s výživou nebo kanyl s léky či kyslíkem, vytrhává je a tím se zraňuje. Jestliže ale nahmatá chapadlo chobotničky, neublíží si a cítí se v bezpečí.

V době covidového uzavření škol začaly některé učitelky a žákyně tyto hračky – pomůcky zhotovovat a pokračovaly v tom i tento školní rok. Brzy tak půjde do Prahy balík, který snad nedonošeňátkům ulehčí situaci.

Několik tříd GTS také v rámci projektu ,,Světlo paměti“ absolvovalo vzdělávací program ,,Spravedliví mezi národy“, realizovaný paní Mgr. Monikou Slunečkovou. Ten v souvislosti s děním na Ukrajině nabývá na aktuálnosti, protože poukazuje na příklady nezištné pomoci v době ohrožení a války.

Studenti si zkrátka z gymnázia odnesou nejen znalosti, ale i další součást vzdělání – potřebu nemyslet jen na sebe.