608 436 941

Maturitní zkoušky v Gymnáziu Trhové Sviny

Autor: Text i foto: Mgr. F. Slípka | Zveřejněno: 27. května 2022 | 49x

V letošním roce proběhly maturitní zkoušky už bez jakýchkoli rušivých „covidových“ vlivů, které měly v minulých dvou letech za následek posunutí harmonogramu zkoušek i úpravy v jejich organizaci. Písemné práce profilové (školní) části maturitní zkoušky tak studenti oktávy napsali už na počátku dubna a didaktické testy společné (státní) části na počátku května. Ústní zkoušky profilové části se pak konaly od 16. do 18. května 2022. Slavnostní předání maturitních vysvědčení, z něhož je i naše foto, proběhlo 24. května v Tanečním sále kulturního domu za účasti starostky města Mgr. Věry Korčakové. Do dalšího vysokoškolského života přejeme všem absolventům mnoho zdaru.