608 436 941

Ocenění pro školní časopis

Autor: Mgr. Hana Jílková | Zveřejněno: 26. května 2022 | 30x

Trháček je časopis tvořený žáky 1. a 2. stupně ZŠ Trhové Sviny pod záštitou organizace MAS Sdružení růže. Redakční rada časopisu v současné době připravuje jeho 42. číslo. Jedná se o čtvrtletník přinášející aktuální informace o životě žáků, jejich školních aktivitách a akcích pořádaných na škole i mimo ni.

Přináší nejen důležité informace, ale i zábavné příspěvky, literární pokusy, kresby, hádanky, kvízi apod. Jednotlivé příspěvky jsou vždy bohatě doprovázeny autentickým fotografickým materiálem, za což byl časopis i oceněn čestným uznáním porotou krajského kola soutěže Školní časopis roku 2022.

Všechna čísla jsou dohledatelná na webových stránkách naší školy http://www.zssviny.cz/trhacek-nezavisly-obcasnik-zs