608 436 941

Zápis do prvních tříd opět klasicky

Autor: Mgr. Jana Veselá, zástupce ředitele | Zveřejněno: čtvrtek 12. května 2022 | 25x

Po dvou letech se zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/23 k velké radosti všech, pedagogů, rodičů a zejména dětí, opět konal tak, jak jsme byli všichni zvyklí v době předcovidové.

Po vyplnění elektronické žádosti letos zase pěkně postaru – s příchodem do vyzdobených tříd, s uvítáním od pohádkových postav z vyšších ročníků, se setkáním s paní učitelkou, s prvním samostatným projevem v novém prostředí školy, ve slavnostním oblečení, s doprovodem rodičů. Zkrátka tak, jak to má být, aby zůstala pěkná vzpomínka.

Pro následující školní rok bylo do naší školy zapsáno 90 žáků, 21 z nich má odklad školní docházky o jeden rok. V září tedy do třech prvních tříd nastoupí 69 dětí -  34 chlapců a 35 děvčat.

Toto číslo ale nemusí být definitivní – začátkem června v ZŠ Trhové Sviny proběhne zvláštní zápis pro děti z řad ukrajinských uprchlíků.