608 436 941

Zahradní slavnost

Autor: Za kolektiv učitelek H. Opekarová | Zveřejněno: 21. června 2019 | 98x

Loučení předškoláků s MŠ

Letos poprvé se konalo na zahradě MŠ Čtyřlístek rozloučení s předškoláky netradiční formou. Prožili jsme krásné slunné odpoledne plné her a zábavy. Doprovod dětem dělali rodiče. Spolu plnili úkoly na několika stanovištích, které pro ně, formou pohádek, sportování i prokázání znalostí, připravily paní učitelky.

Svou šikovností všechny překvapil kouzelník Martin, který do čarování zapojil i některé děti. Jistě to byl pro ně velký zážitek.

Dalšími hosty byli šermíři, kteří všechny pobavili. Humorem i uměním, nejen šermířským.

Vyvrcholením celé akce bylo pasování předškoláků na školáky, které proběhlo velmi důstojně. Děti poděkovaly svým rodičům i učitelkám a ukázaly, kolik písniček umí s chutí zazpívat a kolik básniček si dovedou zapamatovat. Na závěr si všichni zasloužili občerstvení, na kterém se podílela většina rodičů.

Poděkování patří p. učitelkám z Klubů předškoláků, že děti dobře připravily do školy a společně také p. ředitelce a vedoucí p. učitelce za vynaložené úsilí na přípravu celé akce, která se velmi povedla.