608 436 941

Více hudby v našich školkách

Autor: M. Štanglová | Zveřejněno: 21. června 2019 | 83x

Výměna zkušeností mezi MŠ a ZUŠ.

Důležitou součástí mateřské školy je vzájemná spolupráce mezi rodiči, ale též s různými organizacemi. Jako velice důležitou vidíme spolupráci se základní uměleckou školou. Proto jsme se zapojili do projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny, akční plán Výměna zkušeností mezi MŠ a ZUŠ.

Každý týden ZUŠ v Trhových Svinech navštěvovala jednotlivé třídy a obohatila naše tématické týdenní plány o hodinový program. Děti byly rozvíjeny převážně po stránce hudební. Vyvrcholením této spolupráce byl koncert připravený ZUŠ , kde byly dětem představeny hudební nástroje, bývalí žáci MŠ předvedli své dovednosti při hraní na hudební nástroj. Děti si společně zazpívaly dětské písničky.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Bc. Balkovi a pí. Balkové za příjemnou spolupráci a těšíme se na další.
Poděkování též paní Ing. Magdaleně Chytrové a Lucii Kolářové za organizaci celé řady aktivit pro mateřské školy.