608 436 941

Sběr lesních plodů 2021

Autor: Jan Špilauer | Zveřejněno: 5. prosince 2021 | 46x

Děti ze školek a ZŠ nasbíraly téměř 1,75 tuny.

Myslivecký spolek Trhové Sviny již devátým rokem uspořádal tradiční sběr lesních plodů, určených pro zimní přikrmování zvěře. Jak tomu už od předešlých roků bývá, tak i letos dlouholetý člen mysliveckého spolku Stanislav Němeček přebíral od žáků místní základní školy donesené žaludy a kaštany. O odvoz donesených plodů z obou areálů mateřské školy se postarali členové spolku Stanislav Rychtařík a Zdeněk Přibyl mladší. Všem těmto pánům je třeba poděkovat za obětavou práci a hlavně za spolehlivost, se kterou se k této činnosti postavili.

Letos nebyl příliš příznivý rok na úrodu, a přesto se podařilo od dětí vybrat téměř 1,75 tuny. Velkou měrou přispěla mateřská škola, která odevzdala 705 kg a po uzávěrce sběru dodala ještě dalších 100 kg. Každoročně jim jako spolek zprostředkováváme návštěvu daňčí obory na Třebíčku a přispíváme drobnou finanční částkou. Bohužel, doba pandemie nám již druhým rokem nepřeje navštívit zmíněnou obůrku, a když už nám to nepokazí opatření ze strany státu, tak nám to neumožní nemoc samotná. Zkrátka letos to za daňky bohužel nevyjde. Měli jsme pro děti navštěvující obůrku přichystané překvapení v podobě dalekohledů, které jsme pro školku letos zakoupili. Dalekohledy jsme bez odkladu poslali do školky, tak aby měl zatím každý areál mateřinky aspoň 1 dalekohled a mohli pozorovat zvěř třeba při návštěvě krmelce, který pro školku vyrobili členové mysliveckého spolku při letním kempování na střelnici. Tento krmelec byl letošní podzim oficiálně předán za přítomnosti nejenom učitelského personálu, ale i dětí a jejich rodičů. Doufáme, že dalekohledy školce dobře poslouží a budou je moci využít na svých procházkách, či na výletech.

Pro děti ze základní školy jsme přichystali ceny, jako každý rok podle toho, kolik žáci donesli plodů a ocenili jsme tak tři žáky s nejvyšším počtem donesených kilogramů převážně kaštanů. 26. 11. 2021 jsme se vydali na předem ohlášenou návštěvu školy. Po sečtení výsledků jsme požádali pana ředitele základní školy o spolupráci při předání cen za nejlepší výsledky ve sběru lesních plodů a zajistili jsme si volno na dobu velké školní přestávky. Již tradičně bylo první místo oceněno tabletem, druhé pro změnu dalekohledem a třetí knihou.

Při našem příchodu natěšení žáci vzorně čekali u dveří ředitelny. Posledních několik roků se na předních pozicích střídají stejní žáci, a tak zasloužený tablet (v pořadí pro sebe již třetí) získal Jan Fanglbauer z 8.A za donesených 324 kg. Za druhé místo si odnesl lineární dalekohled Marián Adam z 5.A, který donesl 175 kg. Třetí místo, oceněné encyklopedií myslivosti, za donesených 82 kg získal prvňáček Michael Kocina. Všichni ocenění žáci ještě dostali pamětní děkovný list, který jim byl spolu s cenami předám v ředitelně školy z rukou Stanislava Němečka, dále jednatele spolku a předsedy spolku. Všichni tři pánové tak pogratulovali dětem a vysvětlili jim, jak s donesenými plody nakládají a jak je to pro myslivce, a hlavně pro zvěř, důležité. Vždyť se od žáků základní školy vybralo celkem 914 kg, dále z mateřské školy dorazilo 805 kg a v součtu to udělalo úctyhodných 1719 kg žaludů a kaštanů.

Členská základna stárne, sil ubývá, a tak přišla během předání cen také řeč na záměr se aktivněji věnovat dětem s tím, že bychom se jako spolek v příštím školním roce rádi věnovali skupince dětí ze základní školy, které by měli zájem o jakýsi přírodovědný zájmový kroužek. Je to cesta, jak mezi sebe začlenit mladé lidi a vysvětlit jim, jak se starat o zvěř a co všechno obnáší láska k přírodě. Vše je ale ještě velmi vzdálené a je třeba se pečlivě připravit, aby se taková aktivita dala vůbec realizovat. Na samý konec, abychom žáky zbytečně nepřipravili o celou velkou přestávku, přišla ještě chvilka na společnou fotografii pořízenou přímo v ředitelně školy a poděkování nejenom žákům samotným, ale také těm, kteří je vychovávají a motivují, tak, aby jejich jména každoročně zaznívala v soutěžích, jako je tato. V neposlední řadě je třeba také poděkovat vedení základní školy i mateřské školy, které nám již devátým rokem umožňují spolupráci s dětmi, kterou podporuje i samotné město Trhové Sviny

 S poděkováním za Myslivecký spolek Trhové Sviny