608 436 941

Nové učebny v ZŠ Trhové Sviny

Autor: Mgr. Jiří Pavel  ředitel školy | Zveřejněno: 20. září 2021 | 84x

Nejen z jídelny se od září ve škole radují.

Na začátku tohoto školního roku jsme začali využívat dvě nové učebny.

První je zrekonstruovaná učebna přírodních věd v 1.pavilonu. O hlavních prázdninách jsme zde zhotovili novou podlahu, učebnu jsme vybavili novým nábytkem a novou interaktivní tabulí. Součástí byl i nákup nových učebních pomůcek pro výuku přírodopisu.

Druhou novou učebnou je venkovní učebna. Tu jsme postavili v doposud nevyužitém prostoru mezi areálem dílen a tělocvičnou. Tato učebna se skládá celkem z 8 modulů. Šest modulů slouží k sezení žáků. Každý tento modul má dva výklopné sedáky a výklopný stůl. Dalším modulem je venkovní tabule a posledním je venkovní umyvadlo. Do učebny se pohodlně vejde 24 žáků, tedy celá jedna třída. Do této učebny budou chodit na výuku žáci 1. i 2. stupně napříč všemi předměty. Odpoledne bude k dispozici i pro žáky školní družiny a školního klubu. V příštím roce máme v plánu stěhování školní zahrady, která je v současné době mimo areál školy, a to právě do prostoru nové venkovní učebny. Tato učebna pak bude součástí školní zahrady a bude též sloužit k výuce pracovních činností – pěstitelských prací.

Události ČT 23.9.2021 - https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/221411000100923/video/865592 (pozn. red.)

Vybudování těchto dvou učeben nebylo levnou záležitostí. Mohli jsme si to dovolit díky podpoře z integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě „MAS sdružení Růže – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II“. Celková cena byla 1 398 000 Kč. Výše dotace činila 95 %. Vše bylo vybudováno ve spolupráci s naším zřizovatelem, kterým je město Trhové Sviny. Vedení města za to patří velké poděkování.