608 436 941

Nabídka zájmových kroužků ve školním klubu

Autor: | Zveřejněno: pondělí 23. srpna 2021 | 64x

Hasičský kroužek

1. - 9. třída

F. Janda, Poláková

10:00 - 12:00

Neděle

Rybářský kroužek

3. - 9. třída

Č. Štojdl

16:00 - 17:00

Úterý

Stolní tenis

3. - 9. třída

R. Levý

15:15 - 16:45

Úterý

Volejbal

4. - 6. třída

D. Lošková

15:30 - 17:00

Pátek

Všeobecná sp. přípravka

MŠ, 1. třída

B. Zemanová

17:00 - 19:00

Pátek

Sportovní gymnastika

2. - 5. třída

M. Hálová, K.Smoleňová

17:00 - 20:00

Středa

Sportovní gymnastika

6. - 9. třída

N. Hálová, E. Pitálková

16:00 - 19:00

Pondělí

Softball - žáci

4. - 6. třída

P. Němeček

16:00 - 17:30

Středa

Softball - kadetky

6. - 9. třída

V. Petřík

18:00 - 19:00

Úterý

Softball - kadeti

7. - 9. třída

P. Němeček

19:00 - 20:00

Úterý

T - Ball

MŠ - 3. třída

M. Holečková

15:30 - 17:00

Čtvrtek

Nohejbal

6. -9. třída

M. Chuchel

16:45 - 18:00

Úterý

Šachy

2. - 9. třída

F. Rolínek

16:30 – 18:00

Pondělí

Angličtina začátečníci

2. třída

J. Bartáčková

14:30 - 15:30

Úterý

Angličtina hrou

3. třída

J. Bartáčková

14:30 - 15:30

Čtvrtek

Hlasová výchova

1. třída

S. Feslová

11:45 - 12:15

Pondělí

     

Sazba příspěvku:

Podle vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání je výše příspěvku stanovena na 200 Kč za zájmový kroužek a 400 Kč za jazykový kroužek za školní rok.

Upozornění:

Vyplněnou přihlášku na kroužek je nutné odevzdat nejpozději do 10. 9. 2021. Pokud se přihlásí do některých z kroužků malý počet dětí, kroužek se neotevře.

Příspěvek od září do prosince bude hrazen z elektronické peněženky žáka v prosinci 2021. Další příspěvek bude hrazen za měsíc leden až červen, na konci školního roku 2022.

Žáci, kteří nenavštěvují naší základní školu, budou platit příspěvek vedoucímu zájmového kroužku.

Nabídka zájmových kroužků ve školní družině

NJ začátečníci

1. - 3. třída

N. Buřičová

Pátek

14:15 – 15:00

Veselé pohybové hry

1. – 3. třída

M. Petrová

Pondělí

15:00 – 16:00

Klub šikulka I.

1. třída

M. Pišingerová

Středa

14:30 – 16:00

Badminton

3. - 5. třída

M. Petrová

Středa

15:00 – 16:00

Aerobic

1. - 5. třída

J. Otrubová

Pondělí

14:00 – 15:00

Tvořivá dílna

3. - 5. třída

M. Pišingerová

Čtvrek

14:30 – 16:00

Klub šikulka II.

2. třída

D. Haláčková

Čtvrtek

15:00 – 16:20

Tvořivé malování

3. - 5. třída

J. Otrubová

Úterý

14:30 – 16:00

Robotické hry

1. - 5. třída

N. Buřičová

Pondělí

15:00 – 16:00

Sazba příspěvku:

100 Kč měsíčně (elektronická peněženka). V případě, že je žák přihlášený do ŠD, platí pouze školné. Kroužek je součástí školní družiny.

Kroužky dotované EU  (nehradí se příspěvek)

Stavebnice Seva

I. stupeň ZŠ

Vyplněné přihlášky přinést do třídy ŠD ve II. pavilonu. Od 2. 9. - 10. 9. 2021 v čase 7:00 - 10:00 hod. a 14:00 - 16:00 hod.