608 436 941

Povinně volitelné  předměty

Autor: | Zveřejněno: 23. srpna 2021 | 23x

 5. ročník: 4 skupiny po jedné vyučovací hodině, Pondělí 3. hod.

75 ž - 4 skupiny ( á na 1.skup. - 19 ž )

Praktika z matematiky (PMa) Ve 1h 

Seminář z přírodovědy (Sep) Ko 1h 

Estetická výchova (EsV) Ši 1h 

Sportovní hry /Chlapci (SpH) Ho 1h

5. ročník: 4. skupiny po jedné vyučovací hodině, Pátek 5. hod.

75 ž - 4 skupiny ( á na 1.skup. - 19 ž )

Zdravý životní styl (ZŽs) Kc 1h

Praktika z českého jazyka (pčJ) Vo 1h 

Sportovní hry/Dívky (SpD) Ši 1h 

Dopravní výchova (DoV) Ko 1h 

6. ročník: 4 skupiny po jedné vyučovací hodině, Pondělí 6. hod.

 80 ž - 4 skupiny ( á na 1. skup. - 20 ž ) 

Konverzace z anglického jazyka (KAj) Ho 1h 

Sportovní výchova/Dívky (SV) Há 1h 

Cvičení z českého jazyka (CvČ) Sl 1h 

Historický seminář (HiS) Sn 1h 

7. ročník: 4 skupiny po dvou vyučovacích hodinách, Pátek 5. - 6. hod.

 78 ž - 4 skupiny ( á na 1. skup. - 20 ž ) 

5. hod.

Historický seminář (HiS) Jl 1h 

Seminář z přírodopisu (SeP) Jů 1h 

Informatika (Inf) Dv 1h 

Jazyková komunikace (JaK) Va 1h 

6. hod.

Konverzace z anglického jazyka (KAj) To 1h 

Zdravý životní styl (ZŽs - 1.pol) Kc 1h

Kurz 1.pomoci ( KPp - 2.pol.) Kc 1h 

Sportovní výchova/ Dívky (SV) Há 1h 

Seminář z přírodopisu (SeP) Jů 1h 

8. ročník: 3 skupiny po dvou vyučovacích hodinách, Čtvrtek 7. a 8. hod.

56 ž - 3 skupiny ( á na 1. skup. - 19 ž ) 

7. hod.

Domácnost (Dom) Kc 1h 

Konverzace z anglického jazyka (KAj) Ho 1h 

Jazyková komunikace (JK) Va 1h 

8. hod.

Domácnost (Dom) Kc 1h 

Informatika (Inf) Dv 1h

Sportovní výchova/ Chlapci (SV) St 1h 

9. ročník: 4 skupiny po dvou vyučovacích hodinách, Úterý 7. a 8. hod.

 76 ž - 3 skupiny ( á na 1.skup. - 19 ž )

7. hod.

Cvičení z matematiky (CvM) Sj h 

Seminář z dějepisu (SD) Mk 1h 

Konverzace z anglického jazyka (KAj) To 1h 

Seminář z chemie (SCh - 1.pol.) Jů 1h 

Přírodovědný fotoklub (PF - 2.pol.) Jů 1h

8. hod.

Cvičení z českého jazyka (CvČ) Va 1h 

Sportovní výchova /Chlapci (SV) St 1h

Seminář z chemie (SCh - 1.pol.) Jů 1h

Přírodovědný fotoklub (PF - 2.pol.) Jů 1h

Informatika Dv (Inf) 1h