608 436 941

Přednáška ke 100. výročí ukončení 1. světové války

Autor: hh | Zveřejněno: 22. listopadu 2018 | 162x

Přednáška pro žáky 8. a 9. ročníků ke 100. výročí ukončení 1. světové války

V úterý 20. 11. jsme v naší základní škole využili nabídku MAS Sdružení Růže na bezplatnou přednášku o historii 1. světové války. Konkrétně se jednalo o informace o 91. pěším pluku.

Přednáška pro žáky 8. a 9. ročníků proběhla v tělocvičně školy, kde nám předseda Spolku Jednadevadesátníci Jan Bican (mimochodem, bývalý žák naší školy) povyprávěl o 100 let starých událostech, dobové výzbroji a výstroji. Dozvěděli jsme se např. také, že:

  • Budějovický 91. pěší pluk se stal nejznámější  jednotkou rakousko-uherské armády v době první světové války. Nestalo se tak ale díky skutečným historickým událostem, ale díky fiktivní postavě vojáka Švejka spisovatele Jaroslava Haška. Pan Bican nám ale popsal skutečné osudy našich pradědů z Českobudějovicka, Krumlovska, Prachaticka a Vimperska, kteří  bojovali v letech 1914 – 1918 v řadách 91. pluku.

 

  • Spolek Jednadevadesátníci vznikl v roce 2013 z podnětu dvou kamarádů a nadšenců do vojenské historie se zájmem o vojenskou tradici českobudějovického C.a.K. pěšího pluku č. 91. Dnes má spolek 7 členů a stále se rozrůstá. Jednadevadesátníci se již pravidelně účastní vojensko-historických ukázek z období 1. světové války, jako je třeba Blosdorf 1915, Třemošná, nebo Audience u císaře Karla a mnoho dalších. Dále se účastní čestných stráží u pomníků padlých v doplňovacích obvodech 91. pluku. Několik členů se již dlouhodobě podílí na přednáškách, výstavách a provozuje badatelskou činnost, přičemž v archivech vyhledávají informace o pěším pluku č. 91 a o jihočeské vojenské historii. (Zdroj: http://www.ir91.cz)