608 436 941

I letošní maturity byly ve stínu covidu

Autor: Mgr. František Slípka ředitel Gymnázia Trhové Sviny | Zveřejněno: sobota 26. června 2021 | 78x

Ples se nekonal, stužkování proběhlo na Buškově hamru

Podobně jako v loňském roce byly maturitní zkoušky v rámci protiepidemiologických opatření časově posunuty. Státní didaktické testy tak v Gymnáziu Trhové Sviny proběhly až na konci května a ústní zkoušky na počátku června. Přes ztížené podmínky distanční výuky však všichni studenti ročníku 2013 - 2021 testy i ústní zkoušky zvládli. Protože letos se nemohl konat ani tradiční maturitní ples, proběhlo neformální stužkování maturantů až na konci června na Buškově hamru. Všem absolventům přejeme úspěšné zvládnutí dalšího vysokoškolského studia.

Foto: J. Jandová