608 436 941

Návštěva u truhláře

Autor: Hana Opekarová a kolektiv učitelek MŠ | Zveřejněno: 24. června 2021 | 23x

Když jsem se dozvěděla, že malé děti ze školky mají jet 1. června v rámci Týdne dětských radostí na návštěvu truhlářské dílny k Šulistům do Todně, napadlo mě, že by to snad bylo lepší pro předškoláky. Ti ale ten den byli zrovna v Budějovicích na bruslích. O to víc jsem pak měla radost z nadšení malých dětí a sdílela jsem s nimi jejich zaujetí pro práci s nástroji.

Na stanovištích si děti zkusily řezat laťku pilkou, vrtat opravdovou vrtačkou, zatloukat hřebíky, smirkovat prkénko a následně na ně kreslit křídami. V dílně nám pan Filip Šulista opravdu zajímavě přiblížil práci truhláře. Viděli jsme při práci stroje, které opracovávají dřevo a z odpadu, z hoblin, vyrábějí brikety. Ukázal nám také hotový výrobek, krásně vyrobené dveře.

Nadšení a velký zážitek umocnil i fakt, že si děti mohly sjet na koních. Děkujeme Šulistům, kteří si udělali čas, připravili občerstvení a děti nesmírně obohatili poznáním poctivé práce. Za nevšední zážitky také moc děkujeme Petře Jircové a Veronice Valové, které připravily a obětavě vodily koně s dětmi v sedle.