608 436 941

Zápis žáků do 1. ročníku Základní školy Trhové Sviny

Autor:          Mgr. Jiří Pavel, v.r. , ředitel školy | Zveřejněno: 19. února 2019 | 188x

Termín zápisu do ZŠ

Ředitel Základní školy Trhové Sviny oznamuje, že zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019 - 20 se koná v budově základní školy dne:

 5. dubna 2019 pátek od 13,OO hodin do 17,OO hodin

 6. dubna 2019 sobota od 9,OO hodin do 12,OO hodin

 Rodiče při zápisu předloží :

  • doklad o bydlišti (občanský průkaz )
  • osvědčení o státním občanství (pouze pro cizí státní příslušníky)
  • rodný list dítěte

- případně doklad o povolení odkladu školní docházky ve školním roce 2018/19

- v případě žádosti o odklad školní docházky pro školní rok 2019/2020

 doporučení poradenského zařízení – PPP nebo SPC a dětského nebo odborného

 lékaře, popř. klinického psychologa 

K ZÁPISU SE DOSTAVÍ DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 6 LET VĚKU DO 31. 8. 2019.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 jsou zveřejněny na webových stránkách školy. 

Děti, které měly povolený odklad školní docházky, se opět dostaví k zápisu.

Rodiče, jejichž dítě se narodilo v době od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014, nejsou povinni s dítětem k zápisu chodit. Tyto děti lze na žádost rodičů předběžně zapsat, přijímány k návštěvě školy budou na základě odborných vyšetření.